U ile başlayan 7 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 7 harfli toplam 406 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UZUNDAL

Tunceli ili, Hozat belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

USULSÜZ

Yöntemsiz. Yasalara aykırı olan.

UMUNMAH

Ummak, beklemek.

UMARMAK

Onarmak, düzeltmek.

UFALTMA

Ufaltmak işi.

UZGÖREN

Uzgörür.

UFAKTAN

Ufak yapılı: Ufaktan bir oğlan çocuğu.

UDUZMAH

Kumarda yenilmek.

UĞURLUK

Uğur sayılan kimse, hayvan veya nesne, maskot.

UYSALCA

Uysal bir biçimde.

URAŞMAK

Uğraşmak.

UYGURCA

Eski Uygur Türkçesi. Uygur Türkçesi. Bu Türkçeyle yazılmış olan.

ULANMAK

Ulama işi yapılmak.

UĞALMAK

Çocuk, öksüre öksüre sesi çıkmaz olmak.

ULUÇKAN

Yüce, saygın ve erdemli bir soydan gelen kimse.

UZATMAK

Uzamasına sebep olmak, uzamasını sağlamak. Germek. Başı, kolları veya bacakları bir yere yöneltmek. Konuşmayı, tartışmayı sürdürmek. Süreyi artırmak, temdit etmek. Vermek, göndermek. Bir şeyi vermek için birine yöneltmek.

URGALIH

Hamur açarken üstüne serpmek için ayrılan un.

UĞRAMAK

Yola devam etmek üzere, bir yerde kısa bir süre kalmak. Cin, peri çarpmak. Fırlayarak çıkmak, hızla çıkmak. Kötü duruma konu olmak. Yaklaşmak. Bir yerin yanından, yakınından, içinden geçmek.

UTANCAH

Utangaç.

ULGAMAK

Elle, seyrek dikmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük