U ile başlayan 5 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 5 harfli toplam 288 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UYGAR

Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, medeni. Kültürlü, eğitimli, görgü kurallarına uyan, medeni (kimse).

UĞUNT

Çimlenmiş buğdayın kaynatılmasıyla yapılan bir çeşit yemek, tatlı.

URKEK

Korkak.

UYTUN

Kutsal, kutlu.

URALP

Kentli yiğit.

URGUN

Gizli. Karşı yan. Âşık, vurgun. Vurulan, vurulmuş. Vurgun, âşık.

UTKAN

Zafer kazanmış, muzaffer. Şerefli, onurlu soydan gelen.

UMSUH

İmrenme, özenme.

ULAYU

Muttasıl, arkası kesilmeksizin, devamlı olarak, birbirine bitişik olarak.

URHAN

Şehir, kale hükümdarı.

USSUL

Usul, yavaş.

URGUY

Sivrisinek.

USABA

Toprak çömlek.

UYGUR

Orta Asya'da büyük bir devlet ve uygarlık kurmuş, yazılı anıtlarla sanat eserleri bırakmış olan bir Türk kolu ve bu koldan olan kimse. Doğu Türkistan'da yaşayan Türk soylu halk ve bu halktan olan kimse.

UFLUK

Büyük mutfak bıçağı.

USALP

Akıllı yiğit.

UÇTAN

İnce ve uzunca bir değneği yere çarparak atmak yoluyla oynanan bir oyun. Baştan sona kadar, tamamiyle.

UĞRAR

Antalya ili, Kaş belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yer.

UÇHAN

Sınır beyi.

UYGAL

Kolay uzlaşılabilen, geçimli, uysal. Alıngan, dövüşken.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük