U ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 4 harfli toplam 226 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UYUZ

Uyuz böceğinin, üst derinin altına girerek yaptığı kaşındırıcı, bulaşıcı bir deri hastalığı. Düşük nitelikli, değersiz (mal). Hareketli, canlı olmayan, uyuşuk, pısırık, miskin kimse. Parası olmayan, züğürt kimse. Bu hastalığa tutulmuş olan. Hoşlanılmayan, sevimsiz kimse.

UYAZ

Sivrisinek, tatarcık. Atsineği.

URAY

Belediye.

UŞAH

Çocuk. Çocuk, uşak. Eski türkçe uşak: Çocuk, evlat (Erzincan Merkez). Uşak, çocuk, hizmetçi. Uşak, çocuk. Çocuk, evlat. Çocuk, kız ve erkek evlat. Adam.

UFAG

Ufak.

UTLU

İffetli.

UDAK

Saklambaç oyununda, haber veren.

URUK

Soy, sülale.

UYAR

Uygun, denk. Kolay uzlaşılabilen, geçimli, uysal. (Söz sanatı terimi) Kapalı iğretilemede iğretinin yerine, onunla ilgili olmak üzere, kullanılan söz. Gözümden uyku akıyor misalinde suyun yerine kullanılan akıyor sözü gibi. Kapalı eğretilemede benzetmeyi sağlayan sözcük. Uygun, yerinde. Boyun eğen, uysal, nazik kimse.

UDEŞ

İri, toplu insan.

UÇUN

Bayrağın uçkurluk karşısındaki kenarı.

URSU

Yapışkan.

UÇUŞ

Uçma işi.

UPUZ

Uzakta.

URLA

İzmir iline bağlı ilçelerden biri.

UDUK

Saklambaç oyununda haber verme.

URGA

Yufka açılırken, hamurun tahtaya yapışmaması için kullanılan kalın un.

UGUT

Mayasız hamurdan yapılan, fırında pişen bir çeşit ekmek.

UTUN

Belâ.

UÇTU

Renkli krep. İnce sargı bezi. Çökmüş, çökmek üzere olan ev, doğal nedenlerle kaymak üzere olan toprak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük