U ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 4 harfli toplam 226 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UYHİ

Uyku.

URUN

Gizli. Yüce kat. Gizlice.

UBUR

Obur. Hortlak.

UNAK

İyi, elverişli, yarar.

UĞUK

Uğurlu.

ULUK

Miskin, tembel, pasaklı: Kızım sende bu ulukluk varken satılamazsın. İnce, narin, hastalıklı. Çürümüş, çürümeye yüz tutmuş. Çürük, işe yaramaz, bozuk. Emsiz, ilaçsız. Aptal. Düzensiz, dağınık kimse. Uyuşuk, ağırcanlı. Yaşlı veya uyuz, büyük köpek. Halk dilinde Atın omuz başı.

UMAR

Çare.

URUH

Ruh.

URBA

Giysi.

ULOK

Kötürüm.

URUP

Arşının sekizde biri uzunluğundaki ölçü. Bir şeyin dörtte biri, çeyrek.

UĞRU

Hırsız.

UMDE

İlke.

UZCU

Sinsi, kurnaz.

USDA

Usta. Davul, zurna çalan kişi.

ULUÇ

Yüce, saygın kimse.

UFKİ

Yatay.

URUZ

Rus. Hedef, amaç.

UNCA

Onca, o denli.

USOT

Yeşil biber.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük