U ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 4 harfli toplam 226 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ULEN

Kaba sesleniş (genellikle erkek çocuklar için). Genellikle erkek çocuklara seslenme, çağırma ünlemi.

UVUZ

Ağız, ilk süt.

URBA

Giysi.

UMBO

Kambur, çıkıntı, göbek.

UZAR

Başörtüsü. Siğil.

USAŞ

Usanç.

UGRİ

Hırsız, yolkesen.

USER

Akıllı kişi.

URUP

Arşının sekizde biri uzunluğundaki ölçü. Bir şeyin dörtte biri, çeyrek.

UYMA

Uymak işi, intibak, riayet, tebaiyet, tevafuk.

URUM

Rum. Gâvur. Vuruş. Cirm, hacm.

URSA

Ustura.

UYGU

Uyum, uygunluk.

UYHA

Zararlı hayvanları kovma, kaçırma ünlemi.

ULAÇ

Zarf-fiil.

ULUK

Miskin, tembel, pasaklı: Kızım sende bu ulukluk varken satılamazsın. İnce, narin, hastalıklı. Çürümüş, çürümeye yüz tutmuş. Çürük, işe yaramaz, bozuk. Emsiz, ilaçsız. Aptal. Düzensiz, dağınık kimse. Uyuşuk, ağırcanlı. Yaşlı veya uyuz, büyük köpek. Halk dilinde Atın omuz başı.

UNİO

Irmak midyesi.

UMUH

Ilık, soğuk olmayan.

UZAH

Uzak. Uzun mesafe. Öte, uzak.

UZUV

Organ. Parça. Üye. Unsur.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük