U ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 3 harfli toplam 52 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UDP

Üridin difosfat.

URI

Ora. Dere, yol. Oğul. Genç, delikanlı. Ses, gürültü.

UNA

Ona. Ona (III. teklik şahıs zamiri yaklaşma hâli).

UMP

Üridin monofosfat.

UZİ

Kısa sürede birçok mermi atabilen, isabet oranı düşük, tek elle de kullanılabilen bir tür makineli tüfek.

UZO

Yunan rakısı.

UYE

Kız kardeş.

UMA

Kalça. Armağan. Yağı çıkarılmış ayranın kaynatılmasıyla yapılan peynir. Armağan, hediye. Konuk, misafir.

UUY

Uy! ah! oy!.

ULO

Kaba sesleniş (genellikle erkek çocuklar için).

UÇU

İçin.

UTP

Üridin trifosfat.

ULİ

Eski türkçe ulug: ulu; cet , ata. Ulu.

UŞU

Şu, karşılığı şo.

UFO

Yemek (çocuk dilinde).

ULH

Birdenbire toplanma, yığılma: Ahmed'in ölüm haberini alan köylü cenazenin başında ulh oldu.

UŞT

Köpek kovma ünlemi.

UNE

Önüne.

UNU

İmrenme, kıskanma, şaşma anlatan ünlem. Onu.

UZA

"defol git, kaybol" anlamlarında kullanılan bir söz. Uzay. Orası, orada, ora.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük