U ile başlayan 3 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 3 harfli toplam 52 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UDP

Üridin difosfat.

URİ

Bir ağaç çeşidi.

UST

Koşturmaca oyunu. Üst, satıh. En yukarısı. Yüz, veche - ahşam usti: akşamleyin - alt ust: her taraf, her yer - bunun utsuna: bundan sonra - ust baş: giyim kuşam.

UŞU

Şu, karşılığı şo.

UYE

Kız kardeş.

UMU

Umut, istek, arzu.

UFU

Yara (çocuk dilinde).

URK

Ön: Kitabını aç urkuna da çalış!.

UMP

Üridin monofosfat.

UÇU

İçin.

UĞA

Ona.

UVA

Baba: Uvan nerede?. Ova. Ona.

UNA

Ona. Ona (III. teklik şahıs zamiri yaklaşma hâli).

ULO

Kaba sesleniş (genellikle erkek çocuklar için).

UTP

Üridin trifosfat.

UTA

(Japonca) Eski Japon edebiyatında ilkel türkülerin adı.

UTE

Maşrapa.

UBA

Komşu.

ULT

Bir önceki ay anlamına gelen -Ultimo- (écoulé) sözcüklerinin kısaltılmışı.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük