U ile başlayan 2 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 2 harfli toplam 19 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UR

Hücrelerin aşırı çoğalmasıyla insan, hayvan veya bitki dokularında oluşan ve büyüme eğilimi gösteren yumru, bağa, tümör, neoplazma, Çingene ahtapotu, vejetasyon.

Ey, buyrun, efendim. Turluk adı verilen çadırın iskeletini oluşturan ağaçlardan herbiri. (Tahtacı Burhaniye Balıkesir). Yayla evinin yan iskelet ağaçları. (Kızılca Bor Niğde). Direk. Çakşır, şalvar. Zahire ambarı, kiler.

UV

Av.

Şaşkınlık, imrenme, üzüntü bildirir bir ünlem. Kötü. Us, akıl. Üç. Şaşma bildirir ünlem. Ne âlâ, ne iyi; bk. ayrıca hoş. Hayret bildiren ünlem kelimesi.

UM

Halk dilinde Karın şişliği, kursak bozukluğu.

Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası. Dış kenar, periferi. Bir şeyin kenarı. Kurşun kalemlerde yazmayı sağlayan kömürden yapılmış olan madde. Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, ekstrem. Bir şeyin başı, tepesi. Türk devletlerinde genellikle sınır boylarındaki eyalet ve sancak. Bir uzaklığın son noktası. Bir şeyin baş veya son noktası.

UK

O.

UG

Yuvarlak taş.

UF

Acı, sızı duyulduğunda veya sıkıntılı bir durumda söylenen bir söz.

UJ

Uç.

US

Akıl.

UD

İş: Udumuzu kim görecek?. Utanma, sıkılma. Gönül borcu. Suç, günah.

UU

Üzüntü bildirir ünlem.

UY

Korku, acı, acıma bildirir ünlem.

UC

Amaç: Herkes kâr ucunda. Sicim, ip, tel parçası. Dal: Meşeden biraz uç yığdım. Üç, bk.ûç.

UZ

İyi, güzel. İşe yatkın, becerikli, mahir. Masallarda az gittik uz gittik, dere tepe düz gittik tekerlemesinde "uzak" anlamında kullanılan bir söz.

UT

Utanma duygusu. Klasik Türk müziği araçlarından, iri karınlı, kirişli, mızrapla çalınan bir çalgı.

UN

Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin maddeleri.