U ile başlayan 15 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 15 harfli toplam 11 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ULAŞILABİLİRDİK

Bir soruşturu ya da görüşmede kendilerinden bilgi alınacak olan yanıtlayıcıların alanda bulunma ya da elde edilme olanağı.

ULTİMOBRANŞİYAL

Embriyonel gelişim sırasında beşinci yutak kesesine ait veya oradan köken almış anlamında.

ULUSALLAŞTIRMAK

Ulusal bir nitelik vermek, millîleştirmek.

UZLAŞTIRABİLMEK

Uzlaştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UZAKLAŞTIRILMAK

Uzaklaşması sağlanmak. Görevden alınmasını sağlamak.

ULUGEÇİTAMBARCI

Bartın kenti, merkez belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim birimi.

UFUNETLENDİRMEK

İrinlenmesine neden olmak. Düzenini bozmak, illetli hâle getirmek.

UMURSAMAZCASINA

Umursamazca.

ULTRAFİLTRASYON

Makromolekül içeren çözeltiden, çözücü ve küçük moleküllerin yarı geçirgen bir zar aracılığıyla basınç uygulanarak zar dışına itildiği ve bu biçimde makromolekülün konsantre edilmesinde kullanılan bir yöntem.

ULTRASONOTERAPİ

Ultrasonla yapılan tedavi.

UYGULAYIMCIERKİ

Ekonomik yaşamın ve devlet yönetiminin siyasacıların değil, uygulayımcıların ve iş adamlarının elinde olması. Bu tür bir düzeni savunan görüş.