U ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 14 harfli toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

ULTRASANTRİFÜJ

Yüksek devirli santrifüj.

ULUSLARARASICI

Uluslararasındaki ilişkileri benimseyen, uluslararasındaki ilişkilerden yana olan, milletlerarasıcı, beynelmilelci, enternasyonalci, enternasyonalist.

ULUSLAŞABİLMEK

Uluslaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ULUSALLAŞTIRMA

Millîleştirme.

UYSALLAŞTIRMAK

Uysal duruma getirmek.

UYGULATABİLMEK

Uygulatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ULTRASONOSKOPİ

Ultrasonik görüntünün, fotoğrafik bir materyale kayıt edilmeden, ekrandan incelenmesi.

UYDURULABİLMEK

Uydurulma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UYGULAYIMBİLİM

Güç ve bilgiyi denetleme, toplama, biriktirme, işleme, iletme ve benzerleri amaçlar için oluşturulan makinelerin, dizgelerin ve araçların tümü.

UZATTIRIVERMEK

Çabucak veya ansızın uzatmak.

UYGULANABİLMEK

Uygulanmaya elverişli olmak.

UÇARMAKİGİLLER

(Galeopithecidae), Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının abalı-memeliler (Dermoptera) takımına giren bir familyası. Ayakları 5 parmaklıdır. İyi tırmanırlar. Dilleri uzundur. Vücutları boyunca gerili deriden bir saçakları vardır. Uçar-maki (Galeopithecus volans) iyi bilinen türüdür.

UĞRAŞILABİLMEK

Uğraşılma olasılığı bulunmak.

UYGULAYABİLMEK

Uygulama imkânı veya olasılığı bulunmak.

UĞRULAYINCACIK

Pek gizli olarak, hiç sezdirmeyerek.

UYARLAYIVERMEK

Kısa sürede uyarlamak.

UMUTLANABİLMEK

Umutlanma imkânı veya olasılığı bulunmak, ümitlenebilmek.

ULTRASONOGRAFİ

Doku içlerinin görüntülenmesi amacıyla bir ses kaynağından gönderilen ultrases dalgalarının dokulardan yansımalarının görüntü biçimine dönüştürülerek yorumlanması esasına dayanan görüntüleme yöntemi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük