U ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 14 harfli toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UYGULAYIMCILIK

Uygulayımcı olma durumu.

UĞURLANABİLMEK

Uğurlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UFUNETLENDİRME

Ufunetlendirmek işi.

ULTRASONOGRAFİ

Doku içlerinin görüntülenmesi amacıyla bir ses kaynağından gönderilen ultrases dalgalarının dokulardan yansımalarının görüntü biçimine dönüştürülerek yorumlanması esasına dayanan görüntüleme yöntemi.

UZAKLAŞABİLMEK

Uzaklaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UYGULAYABİLMEK

Uygulama imkânı veya olasılığı bulunmak.

UYGULAYIMTASAR

Bir kent ya da kasabanın düzentasarı çerçevesinde, ona uygun olarak çizilen ve yolların, yapı adacıklarının, bölgelerin ayrıntılarını, tasarlanan yapı düzenini ve uygulama için gerekli bilgileri içeren daha büyük ölçekli tasar.

UYGULANABİLMEK

Uygulanmaya elverişli olmak.

ULUSLARARASICI

Uluslararasındaki ilişkileri benimseyen, uluslararasındaki ilişkilerden yana olan, milletlerarasıcı, beynelmilelci, enternasyonalci, enternasyonalist.

UZATTIRIVERMEK

Çabucak veya ansızın uzatmak.

UNUTTURABİLMEK

Unutturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UYSALLAŞTIRMAK

Uysal duruma getirmek.

UYDURULABİLMEK

Uydurulma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UYARLAYABİLMEK

Uyarlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

UTEROPLASENTAL

Döl yatağı ve plasentayı birlikte ilgilendiren.

UMUTLANABİLMEK

Umutlanma imkânı veya olasılığı bulunmak, ümitlenebilmek.

UÇARMAKİGİLLER

(Galeopithecidae), Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının abalı-memeliler (Dermoptera) takımına giren bir familyası. Ayakları 5 parmaklıdır. İyi tırmanırlar. Dilleri uzundur. Vücutları boyunca gerili deriden bir saçakları vardır. Uçar-maki (Galeopithecus volans) iyi bilinen türüdür.

ULUSALLAŞTIRMA

Millîleştirme.

UBİKUİTİNLEŞME

Ubikuitinin bir proteine kovalent bağlarla bağlanması.