U ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 14 harfli toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UYGULAYIMCILIK

Uygulayımcı olma durumu.

UZLAŞTIRABİLME

Uzlaştırabilmek işi.

UÇARMAKİGİLLER

(Galeopithecidae), Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının abalı-memeliler (Dermoptera) takımına giren bir familyası. Ayakları 5 parmaklıdır. İyi tırmanırlar. Dilleri uzundur. Vücutları boyunca gerili deriden bir saçakları vardır. Uçar-maki (Galeopithecus volans) iyi bilinen türüdür.

UYDURULABİLMEK

Uydurulma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ULUSLARARASICI

Uluslararasındaki ilişkileri benimseyen, uluslararasındaki ilişkilerden yana olan, milletlerarasıcı, beynelmilelci, enternasyonalci, enternasyonalist.

UCUZLATABİLMEK

Ucuzlatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UMUTLANABİLMEK

Umutlanma imkânı veya olasılığı bulunmak, ümitlenebilmek.

UYSALLAŞTIRMAK

Uysal duruma getirmek.

UYGULATABİLMEK

Uygulatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UTEROPLASENTAL

Döl yatağı ve plasentayı birlikte ilgilendiren.

ULUSALLAŞTIRMA

Millîleştirme.

UZLAŞTIRICILIK

Ara buluculuk.

UYUŞTURABİLMEK

Uyuşturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UFUNETLENDİRME

Ufunetlendirmek işi.

UNUTTURUVERMEK

Kolayca ve kısa sürede unutturmak.

UYARLAYIVERMEK

Kısa sürede uyarlamak.

UNUTTURABİLMEK

Unutturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UYARLAYABİLMEK

Uyarlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

UYGULAYABİLMEK

Uygulama imkânı veya olasılığı bulunmak.