U ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 14 harfli toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UZAKLAŞABİLMEK

Uzaklaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UYARLAYABİLMEK

Uyarlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

UBİKUİTİNLEŞME

Ubikuitinin bir proteine kovalent bağlarla bağlanması.

UYGULAYIMCILIK

Uygulayımcı olma durumu.

UĞURLAYABİLMEK

Uğurlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

ULTRASONOGRAFİ

Doku içlerinin görüntülenmesi amacıyla bir ses kaynağından gönderilen ultrases dalgalarının dokulardan yansımalarının görüntü biçimine dönüştürülerek yorumlanması esasına dayanan görüntüleme yöntemi.

ULAŞTIRABİLMEK

Ulaştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UYUŞTURABİLMEK

Uyuşturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UCUZLATABİLMEK

Ucuzlatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UZAKLAŞTIRILMA

Uzaklaştırılmak işi.

UZLAŞTIRICILIK

Ara buluculuk.

UZLAŞTIRABİLME

Uzlaştırabilmek işi.

ULUSALLAŞTIRMA

Millîleştirme.

UYSALLAŞTIRMAK

Uysal duruma getirmek.

UÇARMAKİGİLLER

(Galeopithecidae), Omurgalı hayvanlardan memeliler (Mammalia) sınıfının abalı-memeliler (Dermoptera) takımına giren bir familyası. Ayakları 5 parmaklıdır. İyi tırmanırlar. Dilleri uzundur. Vücutları boyunca gerili deriden bir saçakları vardır. Uçar-maki (Galeopithecus volans) iyi bilinen türüdür.

ULTRASANTRİFÜJ

Yüksek devirli santrifüj.

UNUTTURUVERMEK

Kolayca ve kısa sürede unutturmak.

UĞRAŞILABİLMEK

Uğraşılma olasılığı bulunmak.

UTEROPLASENTAL

Döl yatağı ve plasentayı birlikte ilgilendiren.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük