U ile başlayan 14 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 14 harfli toplam 37 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UYGULAYIMCILIK

Uygulayımcı olma durumu.

UZLAŞTIRABİLME

Uzlaştırabilmek işi.

UYGULAYABİLMEK

Uygulama imkânı veya olasılığı bulunmak.

UĞRULAYINCACIK

Pek gizli olarak, hiç sezdirmeyerek.

UNUTTURABİLMEK

Unutturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UZLAŞTIRICILIK

Ara buluculuk.

ULUSLARARASICI

Uluslararasındaki ilişkileri benimseyen, uluslararasındaki ilişkilerden yana olan, milletlerarasıcı, beynelmilelci, enternasyonalci, enternasyonalist.

ULUSALLAŞTIRMA

Millîleştirme.

ULAŞTIRABİLMEK

Ulaştırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UZAKLAŞABİLMEK

Uzaklaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ULTRASONOGRAFİ

Doku içlerinin görüntülenmesi amacıyla bir ses kaynağından gönderilen ultrases dalgalarının dokulardan yansımalarının görüntü biçimine dönüştürülerek yorumlanması esasına dayanan görüntüleme yöntemi.

UMUTLANABİLMEK

Umutlanma imkânı veya olasılığı bulunmak, ümitlenebilmek.

UĞURLANABİLMEK

Uğurlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UZATTIRIVERMEK

Çabucak veya ansızın uzatmak.

UYGULANABİLMEK

Uygulanmaya elverişli olmak.

UYGULATABİLMEK

Uygulatma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UYANDIRABİLMEK

Uyandırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ULTRASANTRİFÜJ

Yüksek devirli santrifüj.

UFUNETLENDİRME

Ufunetlendirmek işi.

UYDURULABİLMEK

Uydurulma imkânı veya olasılığı bulunmak.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük