U ile başlayan 12 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 12 harfli toplam 53 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UYGULANIRLIK

Bir gözlem ya da ölçme aracının ilgili evren ya da ölçüm konusunda öngörülen sonuçları elde edebilme yeteneği.

ULAŞILABİLME

Ulaşılabilmek işi.

UYUNTULANMAK

İşi çok ağır yapmak. İşi ağır yapmak.

UNSİNARİATİK

Unsinariozis semptomları gösteren.

UZUNLAMASINA

Ene dik olarak, boyuna, tulani.

UĞRAŞABİLMEK

Uğraşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UYDURUKÇULUK

Uydurukçu olma durumu.

UĞRATABİLMEK

Uğratma imkânı veya olasılığı bulunmak.

ULUKIŞLATOLU

Aksaray ilinde, merkez ilçesinde, merkez nahiyesine bağlı bir bölge.

UÇURUMLAŞMAK

Uçurum durumuna gelmek.

UZUNALİUŞAĞI

Kırşehir ilinde, merkez ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim bölgesi.

UZBİLİMÖTESİ

İlkeleri, kavramsal öğeleri, bağdaşıklığı, uzbilim ve usbilim dizgelerini bir bütün olarak inceleyen bilim dalı.

UNUTULUVERME

Unutuluvermek işi.

UTEROSKLEROZ

Sklerotik metritis sonucu endometriyumun fonksiyonel yapısını kaybedip tamamen bağ dokuya dönüşmesi.

UYURGEZERLİK

Uyurgezer olma durumu, somnambulizm.

UMUTLANDIRMA

Umutlandırmak işi, ümitlendirme.

UĞRAYABİLMEK

Uğrama imkânı veya olasılığı bulunmak.

UCAYSIZLANIM

Bir Volta gözesini, ters yük-süren kuvvet kaynağı durumuna getirerek, ucaylanımın önlenmesi yoluyla gözenin korunması.

UYUŞTURULMAK

Uyuşturma işi yapılmak, hissedemez duruma getirilmek. Anlaşmaları sağlanılmak.

UYDURMACILIK

Palavracılık.