U ile başlayan 11 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "u" olan, 11 harfli toplam 86 adet kelime bulunmaktadır. u harfi ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu u harfi ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde u harfi olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UYANIVERMEK

Ansızın uyanmak.

UZAYABİLMEK

Uzama imkânı veya olasılığı bulunmak.

UZUNCAORMAN

Sakarya ili, Hendek belediyesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

UZAMBİLGİSİ

Nesnelerin biçim ve genişlikleriyle ilgilenen uzbilim dalı. Belirli dönüşüm öbekleri altında kalıcı özellikleri inceleyen uzbilim dalı.

UYURUYORMAK

Uyumak, uykuya dalmak.

UYLAŞTIRMAK

Uzlaştırmak, anlaştırmak. Anlaştırmak, uzlaştırmak.

ULTRAVİYOLE

Morötesi.

UYRUMLAYICI

Uyrumlu bir tümceyi baştümceye bağlıyan (bağlaç, bağıntı zamiri...).

UCLANDIRMAK

Saklı tutulmuş bir olayı açıklığa kavuşturmak, yiten bir nesnenin izini bulmak. Ocağı, sobayı tutuşturmak. Çalmak, alıp götürmek. Kalem ve benzerleri nesneye uç yapmak, açmak.

UYGULAYIMCI

Uygulayımla ilgili herhangi bir alanda bilgi ve becerisi olan kimse, tekniker, teknikçi, teknisyen, teknokrat. Bilimsel, teknik bilgi ve verileri, işe ve yapıma dönüştüren kimse.

UFAKÖLÇEKTE

Çok küçük boyutlarda, özdeciksel çaptaki olaylara ilişkin.

UTANABİLMEK

Utanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

UĞRAYABİLME

Uğrayabilmek işi.

UNNAŞTIRMAK

Götürmek, ulaştırmak. Taşımak (mikrop için).

UYANIKLAŞMA

Uyanıklaşmak durumu.

ULTRAMODERN

Düşünce, eğilim, üslup için en üst sınırda olan, çok modern olan.

UZUNÖKSÜRÜK

Boğmaca.

UYDURUVERME

Uyduruvermek işi.

UMSUNDURMAK

Umutlandırmak. Ümide düşürmek.

UÇURUVERMEK

Çabucak uçurmak. Bir sözü hemen başkasına iletmek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük