UÇUŞ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "uçuş" olan, toplam 6 adet kelime bulunmaktadır. uçuş ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu uçuş ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde uçuş olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

UÇUŞ

Uçma işi.

UÇUŞMA

Uçuşmak durumu.

UÇUŞÇEMBERİ

Ağaçişleri makinelerinde dönen bıçak ucunun çizdiği çember.

UÇUŞMAK

Hep birlikte uçmak. Havada gidip gelerek dolaşmak. Kendini duyurmak.

UÇUŞTURMAK

Uçuşma işini yaptırmak.

UÇUŞTURMA

Uçuşturmak işi.

  -   -   -  

Anlamında UÇUŞ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde UÇUŞ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DİYAPOZ

Birçok böceğin hayatının belirli bir safhasında gelişmesinin bir süre durması olayı. Bir çok böceğin hayatının belirli bir döneminde gelişmesini bir süre durdurması olayı. Uzun süren kötü hava şartlarında hayatın devamını sağlamak için kırk ayaklılar, dişi sivrisinek, karıncalar ve benzerleri canlıların fizyolojik olarak hazırlandığı ve biyolojik gelişmenin sınırlandırıldığı, yumurta, larva, nimf, pupa ve ergin devrelerde görülebilen, konakçı arama etkinliğinin azaldığı büyüme ve gelişmenin durduğu, metabolizmanın etkinliğini kaybetmesinden dolayı artık maddelerin son ürünlerinden olan pigmentlerin oldukça arttığı, iç ve dış organların yıprandığı, böceklerde uçuş ve hareket isteğiyle uyarılma ve uyarılara cevap verme yeteneğinin büyük ölçüde azaldığı, kasların gittikçe işlevini kaybederek bir çeşit felcin oluştuğu dönem.

TANDEM

İki kişilik bisiklet. Futbolda savunmanın gerisinde görev yapan oyuncunun arkasındaki tek kişi. İki kişilik yamaç paraşütüyle yapılmış olan uçuş. Kürek sporunda ikişer kürek kullanılarak yapılmış olan tekne yarışı kategorisi.

MIRIH

Ağzı eğik kişi. Doğuştan dudağı yarık, tavşandudaklı. Artık. Harman savrulurken uçuşan saman kırıntıları, saman tozu. Bir dudağı yarık. Üst dudağı yarık kimse; bk. ayrıca cırıh.

YELKENKANAT

Sert bir iskeleti olan, hava akımlarına dayanıklı, motorlu veya motorsuz tek kişilik uçuş aracı.

SÜZÜLME

Süzülmek işi. Bir uçağın motorunu boşa alarak veya durdurarak yaptığı uçuş. Bir kuşun kanat vurmadan yaptığı uçuş.

MIRIK

Yüz, çehre. Küskün, öfkeli, yüzü asık. Sevinç, mutluluk : Bugün mırığım yok. Sevinç, mutluluk. Zayıf, cılız, hastalıklı. Topal. Sünnetçi. Kötü, sevimsiz kişi. Soysuz, aşağılık aile. Olur olmaz şeyleri beğenmeyen. Kaz, tavuk çobanı. Gol, sayı, kama. Büyüyememiş kuzu, keçi. Manda yavrusu. Sıpa. Babası at, anası eşek katır, ester. Tavşan yavrusu. Çam ağacının tohumu, kozalak. Cıvık. Cıvık çamur, bataklık. Bulanık su. Küllük, çöplük, iyi temizlenmemiş yer, ev. Pis. Buğday ve arpanın uçlarındaki kılçıklar. Harman savrulurken uçuşan saman kırıntıları, saman tozu. Yuvarlak ağaç, top ve değnekle oynanan oyun. Hayvan tırnağıyla oynanan bir çeşit çocuk oyunu. Topaç oyunu. Yassı taşlarla oynanan bir çocuk oyunu. Samanlık. Domates. Marul. Suyun dibine çöken ince kum. Surat, yüz. Kulak. Balçık çamur (Çayağzı). Samanlık. (Küplü Bilecik).

TOZAKLANMAK

Kavak, meşe ve benzerleri ağaçlardan pamukçuklar uçuşmak. Tozaklı hale gelmek.

HAVAALANI

İçerisindeki bina, tesis ve donatımlar dâhil uçakların iniş, kalkış ve yer hareketlerini yaparken kullanabilmeleri amacıyla belirlenmiş, ülke içindeki uçuşların yapıldığı saha.

KIZBÖCEKLERİ

Çeşitli türleri, kimi yaprak solucanların arakonakçısı olarak konumuzu ilgilendiren, kanatları eşit, camsı, uçuşları sürekli ve hızlı, avcı böcekler takımı.

KARZINAKLAMAK

İnce ince yağan karlar oraya buraya uçuşmak.

PERVAZ

Kapı, pencere vb. yerlerin kenarlarına geçirilen ensiz parça. Giysilerin yaka, kol, etek vb. yerlerine veya kumaştan yapılmış diğer eşyaların kenarlarına geçirilmiş, dar, uzun parça. Uçuş. Cilt kapağının iç tarafına konulan deri parçası.

ŞEYTANARABASI

Bazı bitkilerin havada uçuşan uzun ve ince tüylü tohumu.

PAMUK

Ebegümecigillerden, koza biçimindeki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde yetişen tarım bitkisi (Gossypium). Bu tellerin işlenmiş biçimi. Yere serili halı, kilim vb. yaygıların üzerinde oluşan, uçuşabilen toz kümecikleri, hav. Bu bitkinin işlenmiş biçiminden yapılmış. Bu bitkinin tohumlarının çevresinde oluşmuş ince, yumuşak tellerin adı.

SAVRIKMAK

Ekilecek toprağın nemi azalmak. Oraya buraya uçuşmak : Arılar savrığıyor. Keçi ve koyun çiftleşme isteği duymak. Küçükbaş hayvanlar çiftleşme isteği duymak.