TUTUKLAYABİLME Nedir?

TUTUKLAYABİLME kelimesi ilk harfi T ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında t sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi u , üçüncü harfi t , dördüncü harfi u , beşinci harfi k , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e şeklindedir. Başı t sonu e olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TUTUKLAYABİLME anlamı

Tutuklayabilmek işi.

TUTUKLAYABİLME hakkında bilgiler

TUTUKLAYABİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük