TURGULANMIŞ Nedir?

TURGULANMIŞ kelimesi ilk harfi T ve son harfi Ş olan bir kelimedir. Başında t sonunda ş olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi u , üçüncü harfi r , dördüncü harfi g , beşinci harfi u , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi m , onuncu harfi ı , onbirinci harfi ş şeklindedir. Başı t sonu ş olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TURGULANMIŞ anlamı

vakfedilmiş (bk. bekitlenmiş).

TURGULANMIŞ hakkında bilgiler

TURGULANMIŞ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.