TUH ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "tuh" olan, toplam 15 adet kelime bulunmaktadır. tuh ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu tuh ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde tuh olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

13 harfli kelimeler

TUHAFİYECİLİK

11 harfli kelimeler

TUHAFLAŞMAK

10 harfli kelimeler

TUHAFİYECİ, TUHAFLAŞMA

9 harfli kelimeler

TUHTAŞMAK

8 harfli kelimeler

TUHAFİYE, TUHAFLIK

6 harfli kelimeler

TUHMAK, TUHRAN

5 harfli kelimeler

TUHAF, TUHFE, TUHUR

4 harfli kelimeler

TUHS, TUHT

3 harfli kelimeler

TUH

Bazı kelimelerin anlamları

TUH

"Yazıklar olsun, vah vah" anlamlarında aşağılama amacıyla söylenen bir söz, tu.

TUHMAK

Sinmek, gizlenmek. Sinmek.

TUHUR

Ürün, verim. Bir yıllık ürün.

TUHRAN

Testi biçiminde kulplu yayık.

TUHTAŞMAK

Azalmak, hafiflemek, rahatlamak : Başımdaki ağrı biraz tuhtaştı.

TUHAFİYECİ

Tuhafiye satan kimse.

TUHS

Kuluçka. Kuluçka tavuk.

TUHAFİYE

Çorap, mendil, eldiven gibi giyim ile kurdele, dantel gibi giysi süsüne yarar şeyler.

TUHAFLIK

Tuhaf olma durumu, yabansılık, garabet. Tuhaf davranış.

TUHAFİYECİLİK

Tuhafiyecinin işi.

TUHFE

Armağan, hediye. Hoşa giden, güzel şey.

TUHAFLAŞMA

Tuhaflaşmak işi.

TUHAFLAŞMAK

Tuhaf olmak, tuhaf duruma gelmek. Şaşırmak. Başkalaşmak, huyu değişmek.

TUHT

1.Elli dirhemlik eski bir ağırlık ölçüsü (bir dirhem 31 desigrama eşittir). 2.Terazi. Yün tartmakta kullanılan üç yumurta ağırlığına eşit bir ölçü.

TUHAF

Acayip. Şaşılan bir şey karşısında söylenen söz. Gülünç. Güldürücü. Şaşılacak, garip. Anlaşılmaz.

  -   -   -  

Anlamında TUH bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TUH geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ACAYİP

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı. Şaşma anlatan bir söz.

GARABET

Yadırganacak yönü olma, gariplik, tuhaflık.

GÜLÜNÇ

Güldürücü, tuhaf, komik.

GARİPSEMEK

Kendini gurbette veya kimsesiz gibi düşünerek içlenmek. Bir şeyi garip, tuhaf ve uygunsuz bulmak, alışamamak, yadırgamak.

İLAHİ

"Bu ne hâl, ne tuhaf" gibi şaşma, sitem bildiren bir söz. Tanrı ile ilgili olan, Tanrı'ya özgü olan, tanrısal, lahuti. Çok güzel, mükemmel. Tanrı'yı övmek, ona dua etmek için yazılıp makamla okunan nazım.

ACUBE

Tuhaf kimse. Tuhaf, alışılmadık, garip şey.

DÜTTÜRÜ

Dar ve kısa giysi. Açık saçık, tuhaf ve hafif giyimli (kadın).

GROTESK

Eski Çağ Roma yapılarında bulunan tuhaf, gülünç figürlerden oluşmuş süsleme üslubu. Kaba gülünçlüklerden, tuhaf ve olmayacak şakalaşmalardan yararlanan, karşıt görüntüleri, bağdaşmaz durumları şaşırtıcı biçimde birleştiren güldürü biçimi.

ÇERÇİ

Köy, pazar vb. yerlerde dolaşarak ufak tefek tuhafiye eşyası satan kimse. Bazı bölgelerde tuhafiyeci.

FÜTUHATÇI

Fütuhat yapan.

GÜLMEK

İnsan, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genel olarak sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak. Mutlu, sevinçli zaman geçirmek, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek. Biriyle alay etmek.

BUNAK

Bunamış olan, matuh.

ALENGİRLİ

Acayip, tuhaf. Hoş. Karmaşık.

BED

Kötü, çirkin, tuhaf.

ACAYİPLİK

Acayip olma durumu, yabansılık, gariplik, tuhaflık.

CİNS

Tür, çeşit. Soy, kök, asıl. Pek çok ortak özellikleri bulunan türler topluluğu. Diğerlerine göre üstün nitelikleri olan. Garip, tuhaf.

ANTİKALIK

Tuhaflık.

CİNSLİK

Cinsiyet. Gariplik, tuhaflık.

ANLAŞILMAZ

Anlaşılması güç olan, bir anlam verilemeyen, karışık, muğlak, tuhaf.

ANTİKA

Tarihsel bir döneme ait olan. Mendil, örtü, yatak çarşafı vb. bezlerin kenarlarına paralel ipliklerden bir bölümü çekilip dikey olanların ikisi, üçü bir arada tire ile sarılarak yapılmış olan diş diş süs, sıçandişi. Genele, olağana, geleneğe aykırı, acayip, tuhaf, çarliston marka. Eski çağlardan kalma eser. Antik.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük