TRİATOMİNAE Nedir?

TRİATOMİNAE kelimesi ilk harfi T ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında t sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi r , üçüncü harfi i , dördüncü harfi a , beşinci harfi t , altıncı harfi o , yedinci harfi m , sekizinci harfi i , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi a , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı t sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TRİATOMİNAE anlamı

Omurgalılardan kan emen, şagas hastalığı etkeni olan Trypanosoma cruzi'nin vektörü olan Triatoma, Rhodnius ve Panstrongylus cinslerini içeren, Reduviidae ailesinde yer alan bir alt aile.

TRİATOMİNAE hakkında bilgiler

TRİATOMİNAE ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük