Sonu TOTO ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "toto" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu toto ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında toto olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde toto olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TOTO

Kıç, popo. Spor toto.

  -   -   -  

Anlamında TOTO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TOTO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BİTKİKESENGİLLER

Kuşlar (Aves) sınıfının, ötücü kuşlar (Passeriformes) takımının, ses kasları gelişigüzel dizililer (Anisomyodi) üst familyasından, gagaları kuvvetli ve dişli, Güney Amerika'da yaşayan bir familya. Şili bitkikesen kuşu (Phytotoma rara) türü iyi bilinir.

SİTOSİDAL

Sitotoksik.

HİPERKERATOZİS

Boynuzsu tabakanın kısmen veya tamamen kalınlaşması veya bu histolojik bulguyla belirgin hastalık. Hiperkeratoziste hücreler çekirdeklerini kaybetmişlerse buna hiperkeratotik veya ortokeratotoik hiperkeratozis, hücre çekirdekleri kaybolmamışsa buna da parakeratotik hiperkeratozis veya parkeratozis denir. Gözde korneanın hipertrofisi.

İNDOSPİSİN

Indigofera türü Baklagil taneleri ve yoncada bulunan, özellikle sığırlarda ciddi üreme bozukluklarına yol açan, protein tabiatında olmayan hepatotoksik ve teratojenik etkili amino asit.

AMSAKRİN

DNA üretimini engelleyerek etkisini gösteren ve akut lösemilerde kullanılan sitotoksik etkili aminoakridin türevi bir ilaç.

METAKSALON

Hepatotoksik etkileri yüksek olan merkezi etkili kas gevşetici ilaç.

EMBRİYOTOM

Fetotomide kullanılan özel yapılmış kesiciler, fetotom.

TOTOŞ

Toplu, dolgun: Totoş yüzlü.

EMBRİYOTOMİ

Fetotomi.

TİNGAGİLLER

(Cotingidae), bitki-kesengiller (Phytotomidae), karıncakuşugiller (For-micariidae), çömlekçikuşugiller(Furnariidae) gibi familyaiarı vardır.

PERFORİN

Hedef hücre zarında delikler açarak, hücrenin erimesine yol açan, T hücreleri ile doğal öldürücü hücreler tarafından meydana getirilen bir protein. Hedef hücre zarında delikler oluşturarak, hücrenin erimesine yol açan T hücreleri ve doğal öldürücü hücreler tarafından meydana getirilen bir protein. Komplemanın C9 bileşeni gibi hedef hücre zarında delikler oluşturmak üzere polimerize olarak hedef hücrenin ölümüne neden olan ve sitotoksik T hücreleri ve doğal öldürücü hücreler tarafından üretilen molekül.