TOPLUMLAŞTIRMAK Nedir?

TOPLUMLAŞTIRMAK kelimesi ilk harfi T ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında t sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi o , üçüncü harfi p , dördüncü harfi l , beşinci harfi u , altıncı harfi m , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi ş , onuncu harfi t , onbirinci harfi ı , onikinci harfi r , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi a , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı t sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TOPLUMLAŞTIRMAK anlamı

Toplumculuk ilkeleri çerçevesinde topluma mal etmek.

TOPLUMLAŞTIRMAK hakkında bilgiler

TOPLUMLAŞTIRMAK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük