TOPLUMCULLUK Nedir?

TOPLUMCULLUK kelimesi ilk harfi T ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında t sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi o , üçüncü harfi p , dördüncü harfi l , beşinci harfi u , altıncı harfi m , yedinci harfi c , sekizinci harfi u , dokuzuncu harfi l , onuncu harfi l , onbirinci harfi u , onikinci harfi k şeklindedir. Başı t sonu k olan 12 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TOPLUMCULLUK anlamı

Bireyler ya da toplumsal kümeler arasındaki karşılıklı bağımlılık biçimleri. Bireylerin küme yaşamı ile bütünleşme yeteneği, karşılıklı yardımlaşma yatkınlığı.

TOPLUMCULLUK hakkında bilgiler

TOPLUMCULLUK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük