TOKUŞTURABİLMEK Nedir?

TOKUŞTURABİLMEK kelimesi ilk harfi T ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında t sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi o , üçüncü harfi k , dördüncü harfi u , beşinci harfi ş , altıncı harfi t , yedinci harfi u , sekizinci harfi r , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı t sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TOKUŞTURABİLMEK anlamı

Tokuşturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TOKUŞTURABİLMEK hakkında bilgiler

TOKUŞTURABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük