TOKSOPLAZMOZİS Nedir?

TOKSOPLAZMOZİS kelimesi ilk harfi T ve son harfi S olan bir kelimedir. Başında t sonunda s olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi o , üçüncü harfi k , dördüncü harfi s , beşinci harfi o , altıncı harfi p , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi z , onuncu harfi m , onbirinci harfi o , onikinci harfi z , onüçüncü harfi i , ondördüncü harfi s şeklindedir. Başı t sonu s olan 14 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TOKSOPLAZMOZİS anlamı

Toxoplasma gondi tarafından oluşturulan, beyin zarları ve beynin irinsiz yangısı, damar yangısı, perivasküler ödem, hücre infiltrasyonu ve beyin nekrozuyla belirgin memeli hayvanlarda, insanlarda ve kuşlarda görülen protozoon hastalığı.

TOKSOPLAZMOZİS hakkında bilgiler

TOKSOPLAZMOZİS ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük