TOKATLAYABİLMEK Nedir?

TOKATLAYABİLMEK kelimesi ilk harfi T ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında t sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi o , üçüncü harfi k , dördüncü harfi a , beşinci harfi t , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi y , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı t sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TOKATLAYABİLMEK anlamı

Tokatlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

TOKATLAYABİLMEK hakkında bilgiler

TOKATLAYABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük