TOK ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "tok" olan, toplam 201 adet kelime bulunmaktadır. tok ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu tok ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde tok olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

TOKATLAYABİLMEK, TOKMAKBÖCEKLERİ, TOKUŞTURABİLMEK

14 harfli kelimeler

TOKALAŞABİLMEK, TOKATLAYABİLME, TOKMAKLICIĞCIK, TOKSASKARİOZİS, TOKSOPLAZMOZİS, TOKUŞTURABİLME

13 harfli kelimeler

TOKALAŞABİLME

12 harfli kelimeler

TOKSİKOLOJİK, TOKAÇGEMRİĞİ, TOKLAŞDURMAK, TOKMAKLANMAK, TOKMAKLIDERE, TOKMAKTEPESİ, TOKSİKODERMA, TOKSOKAROZİS

11 harfli kelimeler

TOKAÇLANMAK, TOKATLANMAK, TOKMAKLAMAK, TOKSİKOLOJİ, TOKSİKOMANİ, TOKURDATMAK, TOKUŞTURMAK, TOKAÇBALIĞI, TOKAÇLANMIŞ, TOKATLATMAK, TOKATTAVUĞU, TOKCALANMAK, TOKGÖZLÜLÜK, TOKIŞTIRMAK, TOKOTRİENOL, TOKSİKASYON, TOKSİKOPATİ, TOKSİTERAPİ, TOKUÇBALIĞI, TOKULDAŞMAK

10 harfli kelimeler

TOKAÇLAMAK, TOKAÇLANMA, TOKALAŞMAK, TOKATÇILIK, TOKATLAMAK, TOKATLANMA, TOKMAKLAMA, TOKSİKOLOG, TOKSİKOMAN, TOKURDAMAK, TOKURDATMA, TOKUŞTURMA, TOKALIOĞLU, TOKATLATMA, TOKATLILIK, TOKEZLEMEK, TOKMAKÜZÜM, TOKMANAKLI, TOKSİKOZİS, TOKSOKARAL, TOKTOKUCAN, TOKUÇLAMAK, TOKULDAMAK

9 harfli kelimeler

TOKAÇLAMA, TOKALAŞMA, TOKATLAMA, TOKMAKBAŞ, TOKURDAMA, TOKALAMAK, TOKALOĞLU, TOKATBAŞI, TOKATKIRI, TOKEZİMEK, TOKLUAĞIL, TOKLUBAŞI, TOKLUKAYA, TOKMAKÇIK, TOKMAKLAR, TOKOLİZİS, TOKSİPATİ, TOKSİSİTE, TOKULAMAK

8 harfli kelimeler

TOKMAKÇI, TOKUŞMAK, TOKGÖZLÜ, TOKAÇÇIK, TOKALMAK, TOKANMAK, TOKATHAN, TOKDEMİR, TOKIŞMAĞ, TOKLUCAK, TOKLULAR, TOKLULUK, TOKLUMAN, TOKMACIK, TOKMADEN, TOKMAGAN, TOKMAKAN, TOKMAKLI, TOKORCOM, TOKORCUN, TOKSEMİK, TOKTAHAN, TOKTAMAK, TOKTAMIŞ, TOKURCAK, TOKURCUK, TOKURCUM, TOKURCUN, TOKURDAK, TOKURDUM, Devamını Oku »»

7 harfli kelimeler

TOKATÇI, TOKURTU, TOKUŞMA, TOKAÇLI, TOKALAÇ, TOKALAK, TOKALAN, TOKAMAK, TOKANAK, TOKASIZ, TOKATÇA, TOKATLI, TOKÇALI, TOKDERE, TOKDURU, TOKHANA, TOKHANE, TOKLUCA, TOKSEMİ, TOKSOİT, TOKTAKI, TOKTOKU, TOKULLU, TOKUMAK, TOKURCU, TOKUTMA, TOKUZER

6 harfli kelimeler

TOKALI, TOKLUK, TOKMAK, TOKSİN, TOKALP, TOKAMA, TOKANA, TOKARA, TOKAYA, TOKCAN, TOKÇAM, TOKÇİK, TOKDUR, TOKGAÇ, TOKGÖZ, TOKHAN, TOKKAN, TOKLAK, TOKLAR, TOKMEK, TOKSİK, TOKTAŞ, TOKTOK, TOKTUĞ, TOKTUR, TOKULA, TOKURA, TOKYAY, TOKYÜZ

5 harfli kelimeler

TOKAÇ, TOKAT, TOKLU, TOKUZ, TOKYO, TOKAL, TOKAR, TOKAŞ, TOKAY, TOKÇA, TOKEÇ, TOKEL, TOKER, TOKGA, TOKKA, TOKLA, TOKMA, TOKÖZ, TOKTA, TOKUÇ, TOKUK, TOKUL, TOKUR, TOKUŞ

4 harfli kelimeler

TOKA, TOKT, TOKU

3 harfli kelimeler

TOK

Bazı kelimelerin anlamları

TOK

Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı. Sevgi, sevecenlik, başarı, para, mal vb. şeyleri elde etmiş ve bunlara kavuşmuş olan. Kalın ve gür (ses). Sık ve kalın dokunmuş (kumaş).

TOKLAŞDURMAK

Bir araya getirmek.

TOKALAŞABİLMEK

Tokalaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TOKALAŞABİLME

Tokalaşabilmek işi.

TOKSOPLAZMOZİS

Toxoplasma gondi tarafından oluşturulan, beyin zarları ve beynin irinsiz yangısı, damar yangısı, perivasküler ödem, hücre infiltrasyonu ve beyin nekrozuyla belirgin memeli hayvanlarda, insanlarda ve kuşlarda görülen protozoon hastalığı.

TOKMAKLICIĞCIK

Bir çeşit kilim.

TOKMAKLIDERE

Sakarya şehri, Söğütlü ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

TOKATLAYABİLMEK

Tokatlama imkânı veya olasılığı bulunmak.

TOKAÇGEMRİĞİ

Kilis kenti, Musabeyli ilçesinde, merkez bucağına bağlı bir yerleşim yeri.

TOKSİKOLOJİK

Toksikoloji ile ilgili.

TOKUŞTURABİLMEK

Tokuşturma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TOKMAKLANMAK

Hayvan çok ot yemekten ölmek.

TOKATLAYABİLME

Tokatlayabilmek işi.

TOKUŞTURABİLME

Tokuşturabilmek işi.

TOKSASKARİOZİS

Toxascaris cinsi nematodların neden olduğu enfeksiyon.

TOKMAKBÖCEKLERİ

Kimi türleri, sokması ve ağılı salgısı dolayısıyla oldukça ağır deri yangıları doğurabilen, kınkanatları çok kısa böcekler familyası; aylakböcekler.

  -   -   -  

Anlamında TOK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TOK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

AÇGÖZLÜ

Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, açgöz, gözü aç, doymaz, gözü doymaz, tamahkâr, haris, hırslı, tokgözlü karşıtı.

DİK

Yatay bir düzleme göre yer çekimi doğrultusunda bulunan, eğik olmayan. Sert, kalın, tok (ses). Ters, aksi (söz). Birbirine dikey olan doğrulardan oluşmuş. Sert (bakış). Yatık durmayan, sert. Kaba, yersiz (davranış).

DOKURCUN

Ot ya da ekin yığını. Dokuztaş oyunu. Çizgili şayak kumaş, tokurcun.

ANTİTOKSİK

Antitoksin.

ABRA

Dara. Angarya, yük. Bir değiş tokuşta üste verilen şey. Denge.

ALMUS

Tokat iline bağlı ilçelerden biri.

BAŞÇİFTLİK

Tokat iline bağlı ilçelerden biri.

ANTİTOKSİN

İçine giren toksinleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı madde, antitoksik.

ATMAK

Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak. Örtmek. Kurşun, gülle, ok vb. şeyleri hedefe fırlatmak. Bir yerden başka bir yere taşımak. Sıkıntı dolayısıyla giyilen bir şeyi çıkarmak. Söylemek. Bir kimsenin ilişiğini kesmek. Uzatmak. Yay ve tokmakla ditmek, kabartmak. Yapılmış kötü bir işi birine yüklemek. Yırtılmak. Bilmeden, kestirerek söylemek. Yalan ya da abartmalı söz söylemek. Yapışık olduğu yerden ayrılmak. Koymak. Bir şeyi yere doğru bırakmak. Geri bırakmak, ertelemek. Kovmak, dışarıya çıkarmak, ilgisini kesip uzaklaştırmak. Terk etmek. Değerini eksiltmek. Götürmek. Çıkarmak, dışarıya vermek. Top, tüfek vb. silahları patlatmak. İçki içmek. İstenilmeyen bir şeyi kendi malı olmaktan çıkarmak. Rastgele bir kenara koymak. Kalp, nabız vurmak, çarpmak. Kullanılması gelenek hâline gelmiş bir şeyi kullanmaktan vazgeçmek. Patlayıcı maddelerle havaya uçurup yıkmak. Yazılı veya banda alınmış bir metinden bazı bölümleri çıkarmak. Göndermek, yollamak. Çatlamak. Sille, tokat vurmak.

ARİSTOKRATLIK

Aristokrat olma durumu.

DAVUL

Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı. Bateri.

Yemek yemesi gereken, tok karşıtı. Karnı doymamış olarak. Yiyecek bulamayan. Çok istekli, hevesli. Gözü doymaz, haris.

ÇARPIŞMAK

Birbirine çarpmak, tokuşmak. Birbirine üstün gelmeye çalışmak. Vuruşmak, savaşmak.

ANTİOKSİDAN

Genellikle yağların, yağlı besinlerin uzun süre saklanabilmesi, beyaz renkli sebze ve meyvelerin kararmasının önlenmesi için kullanılan madde. Canlı organizmalardaki toksinleri atmaya yarayan madde.

ÇEVİRGİ

Anahtar, tokmak vb. çevrilebilen araç.

CANFES

Üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok, ipekli kumaş. Bu kumaştan yapılmış.

DEĞİŞİM

Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme. Bir niceliğin birbirinden ayrı değerler alması veya böyle iki değer arasındaki ayrım. Rüzgârın yön değiştirmesi. Para aracılığı olmaksızın, bir nesnenin dolaysız olarak bir başka nesne ile değiştirilmesi, değiş, değişme, değiş tokuş, takas, mübadele, trampa, trok. Yeni döllerin atalarına tıpatıp benzememesini sağlayan özelliklerin tümü, varyasyon.

DEK

Bir işin, bir durumun sona erdiği zaman veya yer, kadar, değin. Düzen, hile, entrika. Belirtilen zamanı, yeri vb.ni içine almayacak bir biçimde, kadar, değin. Tokuşma, çatışma. Sağlam.

DAVUDİ

Kalın, tok ve gür (ses).

ARTOVA

Tokat iline bağlı ilçelerden biri.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük