Tİ ile başlayan 9 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ti" olan, 9 harfli toplam 75 adet kelime bulunmaktadır. ti ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ti ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ti olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TİĞSİRMEK

Aksırmak. Bitki yeşermek, uyanmak. Aksırmak, hapşırmak.

TİNĞİLDEK

Yerinde duramayan, kıpır kıpır, oynak.

TİNGİLDEK

Yerinde durmayan, sürekli kımıldayıp sallanan, kıpırdayan.

TİMURLENK

"Bir ayağının aksak olması nedeniyle "Aksak Timur" anlamındaki bu adla anılan Timurlular Hanedanı'nın kurucusu ve ilk hükümdarı (1336-1405).".

TİYAMİNAZ

Tiyamini pirimidin ve tiyazol türevlerine parçalayan ve tiyamin yetersizliğine neden olan enzim İstiridye gibi kimi su ürünlerinde ve birçok balık türünde, melasta, eğrelti otunda ve at kuyruğunda bulunur.

TİRELELLİ

Kendisini varlıklı gösteren.

TİYOFANAT

Vücutta benzimidazollere çevrilerek yuvarlak kurtlara karşı etki gösteren ilaç.

TİROİDİZM

Tiroit bezinden aşırı hormon salgılanması sonucu meydana gelen hastalık hâli. Tiroit bezinin ameliyatla çıkarılması sonucu meydana gelen, tiroksin eksikliğine bağlı hastalık hâli.

TİTREŞMEK

Her yanı titremek. Titreşim durumunda olmak, ihtizaz etmek.

TİMİDİLAT

Timidin monofosfat.

TİRENYOLU

Yazma kenarına işlenen bir oya türü. (Yalvaç Isparta). Erkek çorabı motifi. (Yenikent Aksaray Niğde).

TİTSİNMEK

Tiksinmek.

TİKGOZLUH

Dik kafalılık.

TİRİLDEME

Tirildemek işi.

TİPOLOJİK

Tipolojiye ilişkin.

TİNİDAZOL

Nitroimidazol türevi bir ilaç.

TİTRERCİK

Özellikle katı ortam içinde görülen, belli dalga boyundaki titreşimlerin her bir nicem taneciği. Ses erkesi nicemini gösterdiği varsayılan parçacık.

TİĞDİRMEK

1.Suyu ince ve dar yerden fışkırtarak akıtmak. 2.Fışkırtarak işemek (erkek için). Suyu ince ve dar yerden fışkırtarak akıtmak. Fışkırtarak, kavis çizerek işemek. Saldırtmak, baş belası etmek.

TİTREŞKEN

Bir düz akımı düzgün aralıklarla keserek ya da ters çevirerek dalgalı akım üretmeye yarayan araç. Düzgün aralıklarla titreşimler yayan araç.

TİTİREMEK

Sarmak, kaplamak, örtmek : Gölün üstünü buz titiredi. Eski türkçe titremek: titremek; çok ilgi göstermek. Titremek, üşümek.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük