Tİ ile başlayan 4 harfli kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "ti" olan, 4 harfli toplam 33 adet kelime bulunmaktadır. ti ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu ti ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde ti olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Sözcüklerin anlamı için kelime üzerindeki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TİPO

Kurşundan dökülmüş harflerin bir araya getirilmesiyle yapılmış olan bir baskı türü.

TİST

Yarım küre biçiminde büyük kazan.

TİKE

Et, ekmek, peynir vb.nde parça, lokma, dilim.

TİNİ

Küçük.

TİRİ

Sincap.

TİMA

Küçük köpek yavrusu.

TİTA

İşte. Ormanda yetişen yenilir bir çeşit mantar. El (çocuk dilinde): Hani titaların, ver bana. Alacalı başörtüsü.

TİLE

İplik. Yorgan ipliği. El tezgâhında dokunan bez, iplik.

TİTİ

Maymunlar (Primates) takımının. Yeni Dünya maymunugiller (Cebidae) familyasından, Güney Amerika'da yaşayan, 34 cm kadar boyda, 54 cm kadar uzunlukta çok kıllı bir kuyruğu olan, yüzü ve elleri siyah renkli bir memeli türü. (Callicebus personatus), Maymunlar (Primates) takımının Yenidünya-maymunugiller (Cebidae) familyasından bir memeli türü. Uzunluğu 34, çok kıllı olan kuyruğu 54 cm. Yüzü ve elleri kara olur. Güney Amerikada yaşar.

TİRE

Dikişte kullanılan pamuk ipliği. İzmir iline bağlı ilçelerden biri. Uzun çizgi. Kısa çizgi. Pamuk ipliğinden yapılmış.

TİĞİ

Parça, lokma, dilim (genellikle et, ekmek, peynir ve benzerleri için). Sincap.

TİŞE

Yün eğirmeye yarayan araç, iğ.

TİYİ

Parça, lokma, dilim (genellikle et, ekmek, peynir ve benzerleri için).

TİFO

Kirli sularda, bu sularla sulanmış sebzelerde bulunan, mikroplarla oluşan, ortalama üç hafta süren, ateşli ve tehlikeli bir bağırsak hastalığı, karahumma.

TİSE

İnce ince yağan yağmur. Yağmur damlacığı.

TİZA

Kene.

TİBİ

Ordu.

TİNK

Gergin: Çamaşır ipi tink değil. Tahılın kabuğunu yumuşatarak ayırmaya yarayan değirmen. Tahıl, pirinç çeltiklerinin kabuklarını çıkarmakta kullanılan aygıt.

TİYY

1.Taa anlamında uzun bir zaman ya da uzaklık belirtir ünlem : Tiyy ne zamandan beri. 2.Şimdiye değin, daha : Ali tiyy gelmedi.

TİŞİ

İp eğirmeye yarayan bir çeşit araç, öreke.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük