Sonu TİÇ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "tiç" olan, toplam 5 adet kelime bulunmaktadır. Sonu tiç ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında tiç olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde tiç olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

6 harfli kelimeler

KERTİÇ, KİRTİÇ

5 harfli kelimeler

GETİÇ, GİTİÇ

3 harfli kelimeler

TİÇ

Bazı kelimelerin anlamları

TİÇ

Leğen.

GETİÇ

Kazan.

GİTİÇ

Fasulyenin kuru kabuk kısmı.

KİRTİÇ

Kurumuş tandır ekmeği.

KERTİÇ

Kertenkele.

  -   -   -  

Anlamında TİÇ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TİÇ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

SIZINTILAR

İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlere yapacakları harcamaların ve buna bağlı olarak da reel gayrisafi yurtiçi hasılanın azalmasına yol açan vergi, dışalım ve tasarruftan oluşan kalemler.

KATINTILAR

İktisadi karar birimlerinin belli bir dönemde yurtiçinde üretilen mal ve hizmetlere yapacakları harcamaların ve buna bağlı olarak da reel gayrisafi yurtiçi hasılanın artmasına yol açan dışsatım, yatırım ve hükümet harcamalarından oluşan kalemler. karşılığı sızıntılar.

MENELAUS

Aleksandralı Menelaus. Milattan sonra birinci yüzyılında yaşamış Yunan matematiçisi.

ÇOĞALTAN

Çarpan. Gelir harcama modelinde, otonom kalemlerin herhangi birinde ortaya çıkan değişmenin reel gayrisafi yurtiçi hasıla üzerinde yarattığı kendisinden daha büyük etkiyi gösteren, 1931 yılında ilk kez Richard F. Kahn tarafından geliştirilen ve daha sonra da J. M. Keynes tarafından ayrıntılandırılarak kullanılan katsayı. Bu katsayı otonom harcamanın türüne göre farklı terimlerle tanımlanmaktadır.

TELLİTAŞIT

Üstteki elektrik tellerinden akım alarak devinen kentiçi genbinit.

PARASALCILIK

Fiyatlar genel düzeyi ve reel gayrisafi yurtiçi hasıladaki değişimlerin ana kaynağını para sunumundaki değişmeler olarak gören ve devletin ekonomiye müdahalesinin dengesizlik yaratacağını ileri süren, Milton Friedman öncülüğündeki iktisadi düşünce akımı.

STEROLLER

Üçüncü karbonuna bir alkolik hidroksil grubu, 1. karbonuna da bir alifatik yan zincir bağlanmış bir steroit. Bunlardan ergasterol mantarlarda, kolesterol hücre zarında, fitosterol bitkilerde bulunur. Hayvan ve bitkilerde bulunan, çoğu katı ve doymamış olan ergosterol ve kolesterol gibi steroit alkolleri. Bitkisel ve hayvansal yağların sabunlaşmayan kısımlarının başlıca bileşenlerinden olan, kolesterol ve ergosterol gibi katı yapıda halkalı alkoller. Bitkisel ve hayvansal lipitlerin sabunlaşmayan kısımlarının başlıca bileşenlerinden olan, zoosterol, ergosterol ve fitosterol olmak üzere üç ayrı grupta değerlendirilen, steran halkası tiçeren katı yapıda bir lipit sınıfı, sterinler. Hayvan ve bitkilerde alkollü maddeler.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük