TERT ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "tert" olan, toplam 22 adet kelime bulunmaktadır. tert ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu tert ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde tert olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

16 harfli kelimeler

TERTİPLEYEBİLMEK

15 harfli kelimeler

TERTİPLEYEBİLME

12 harfli kelimeler

TERTİPLENMEK, TERTİPSİZLİK, TERTİPLETMEK

11 harfli kelimeler

TERTİPÇİLİK, TERTİPLEMEK, TERTİPLENME, TERTİPLİLİK, TERTİPLETME

10 harfli kelimeler

TERTİPLEME

9 harfli kelimeler

TERTİPSİZ

8 harfli kelimeler

TERTEMİZ, TERTİBAT, TERTİPÇİ, TERTİPLİ, TERTEMUZ

7 harfli kelimeler

TERTELİ, TERTİBE

6 harfli kelimeler

TERTİP, TERTOR

4 harfli kelimeler

TERT

Bazı kelimelerin anlamları

TERT

Bileşikte tersiyer grubun bulunduğunu gösteren ön ek.

TERTİPÇİ

Tertip eden, düzenleyen kimse. Bir amaca ulaşmak için kötü bir hareket veya durum düzenleyen kimse.

TERTİPLETMEK

Tertipleme işini yaptırmak.

TERTİPLENMEK

Sıraya konulmak, düzene sokulmak. Düzenlenmek, hazırlanmak.

TERTİPSİZLİK

Tertipsiz olma durumu.

TERTİPSİZ

Dağınık, düzene konmamış, düzensiz. Düzensiz bir biçimde. Savruk, dağınık, intizamsız (kimse).

TERTİPÇİLİK

Tertipçi olma durumu.

TERTEMİZ

Çok temiz, her yanı temiz, arı sili, pirüpak. Kötülük düşünmeyen, günahsız, lekesiz, suçsuz.

TERTİPLETME

Tertipletmek işi.

TERTİPLİLİK

Tertipli olma durumu.

TERTİPLEYEBİLME

Tertipleyebilmek işi.

TERTİPLEMEK

Sıraya, düzene koymak, düzenli bir biçim vermek. Hile, düzen, komplo hazırlamak. Toplantı, seminer vb. düzenlemek, hazırlamak.

TERTİBAT

Düzen, düzenleniş. Bir işin güçlüklerini karşılamak için yapılmış olan ön hazırlıklar.

TERTİPLEYEBİLMEK

Tertipleme imkânı veya olasılığı bulunmak.

TERTİPLEME

Tertiplemek işi.

TERTİPLENME

Tertiplenmek işi.

  -   -   -  

Anlamında TERT bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TERT geçen kelimeler listesi verilmiştir.

DİZGİ

Basım için harfleri, kelimeleri, satırları, sayfalar oluşturacak biçimde düzenleme, tertip.

SİSTEM

Düzen. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni. Model, tip. Dizge. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat. Yol, yöntem.

DÜZENLENMEK

Düzenli, düzgün duruma getirilmek. Yapılmak, tertip edilmek.

ELEKTROMEKANİK

Mekanik ögelerden oluşan ve bunların hareketiyle elektrikli unsurlara bağlı olarak uzakta bulunan aletlerin çalışmasını ve kontrolünü sağlayan tertibat.

CİLLOP

Parlak, pürüzsüz, tertemiz. Yeni.

YEPYENİ

Çok yeni, hiç kullanılmamış. Eskiyle bağlantısı olmayan. Alışılmamış, görülmemiş. Tertemiz. Tertemiz bir biçimde.

DÜZENSİZLİK

Düzensiz olma durumu, tertipsizlik, intizamsızlık, nizamsızlık.

DÜZENSİZ

Düzeni olmayan veya düzeni bozuk, karışık, tertipsiz, intizamsız, gayrimuntazam, aritmik. Sistemsiz.

GÖSTERTME

Göstertmek işi.

PİRÜPAK

Tertemiz, lekesiz.

NİZAMSIZLIK

Nizamsız olma durumu, düzensizlik, tertipsizlik. Tüzüğe aykırılık.

ULAMA

Ulamak işi. Ulanan parça, ek, katkı, ilave. Konuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bir hece oluşturacak biçimde bağlanarak söylenmesi, bağlama: Ayırt etmek, tertip etmek, art arda gibi. Ulanmış.

NURLANDIRMAK

Nur gibi yapmak, parlak ve tertemiz bir duruma getirmek.

DÜZENLEME

Düzenlemek işi, tertip, organizasyon. Düzene koyma, kodifikasyon, regülasyon. Belirli sesler, çalgılar veya topluluklar için yazılmış bir eserin, başka sesler, çalgılar veya topluluklar tarafından söylenip çalınabilmesi için o eserde yapılmış olan değişiklik, aranjman. Belirli bir düzene göre bir araya getirilmiş olan nesne, aranjman. Yayımlanan mevzuatın derlenip toplanması ve mevzuatta yapılmış olan değişikliklerin ilgili ana mevzuata işlenmesi, kodifikasyon.

NİZAMLI

Düzenli, tertipli. Tüzüğe uygun.

DÜZENLİ

Düzeni olan, yerli yerinde, kararlı, tertipli, muntazam. Sistemli, nizamlı, metodik.

DÜZEN

Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem. Topluca ve gizlice yürütülen herhangi bir plan, dolap, komplo. Dolap, hile. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması, konsept. Bez dokuma tezgâhı. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri. Yerleştirme, tertip. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort. Bir kimseye, bir kuruluşa karşı toplu olarak alınan gizli karar, dolap, komplo. Alet edevat takımı.

LEKESİZ

Lekesi olmayan, tertemiz. Namuslu.

NİZAMSIZ

Düzensiz, tertipsiz. Tüzüğe aykırı.

KOMBİNASYON

Birleştirme. Tertip.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük