TERSİNELEME Nedir?

TERSİNELEME kelimesi ilk harfi T ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında t sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi s , beşinci harfi i , altıncı harfi n , yedinci harfi e , sekizinci harfi l , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı t sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TERSİNELEME anlamı

(Söz sanatı terimi) Düşündüğünü, alay maksadiyle ve alay olduğunu belli edecek şekilde, tersine bir ifade ile anlatma. Tembellik eden birine: Maşallah siz hiç boş duramıyorsunuz demek gibi (TERSİNELİ, Ironique).

TERSİNELEME hakkında bilgiler

TERSİNELEME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük