TERAKKİPERVER Nedir?

TERAKKİPERVER kelimesi ilk harfi T ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında t sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi e , üçüncü harfi r , dördüncü harfi a , beşinci harfi k , altıncı harfi k , yedinci harfi i , sekizinci harfi p , dokuzuncu harfi e , onuncu harfi r , onbirinci harfi v , onikinci harfi e , onüçüncü harfi r şeklindedir. Başı t sonu r olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TERAKKİPERVER anlamı

İlerici.

TERAKKİPERVER hakkında bilgiler

TERAKKİPERVER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük