TENDO ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "tendo" olan, toplam 5 adet kelime bulunmaktadır. tendo ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu tendo ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde tendo olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

14 harfli kelimeler

TENDOSİNOVİTİS, TENDOVAGİNİTİS

10 harfli kelimeler

TENDONİTİS

6 harfli kelimeler

TENDON

5 harfli kelimeler

TENDO

Bazı kelimelerin anlamları

TENDO

Kiriş, kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yoğun, düzenli bağ dokusundan oluşan yapılar, tendon.

TENDOVAGİNİTİS

Tendo kılıfı yangısı.

TENDON

Kiriş. Kasları kemiklere bağlayan yoğun, düzenli bağ dokusu. Tendo.

TENDOSİNOVİTİS

Tendo kılıfı yangısı.

TENDONİTİS

Tendo yangısı.

  -   -   -  

Anlamında TENDO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TENDO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TENODEZİS

Bir tendonun ucunun kemiğe dikilmesi.

ANASTOMOZ

Arterlerin, venlerin, sinirlerin, yaprak damarlarının ve vücudun birçok bölgesindeki çok ince uç dallarının birleşerek ağ meydana getirmesi. Arterlerin, venlerin, sinirlerin ve vücudun birçok bölgesindeki kılcal damarların birleşerek ağ meydana getirmesi. Ağızlaşma, birleşme, anastomozis. Damar, sinir veya tendonlar gibi iki ayrık yapı arasında, ayrı uçları ağız ağıza getirip dikme, ağızlaştırma veya birleştirme.

TENALJİ

Kiriş (tendon) ağrısı.

TENEKTOMİ

Tendodan bir parçanın çıkarılması.

KOLLAGEN

Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitlerinden oluşan üç polipeptit zincirinin üçlü heliks şeklinde önce tropokollagen birimlerini, bunların da özel bir dizilişle polarize mikroskopla görülebilen çizgili bir yapı oluşturduğu, deride çeşitli yönlerde, tendonlarda aynı yönde uzanan fibriller şeklinde, bazal laminada tabaka şeklinde, kemikde halkasal tabakalar şeklinde bulunabilen, Tip I-V gibi gruplandınlan bir cins protein. Ak bağ dokusunun ve kemiğin organik kısmının kollagen tellerinin yapısını meydana getiren kimyasal madde.

KURB

Tarsus ekleminin arka yüzü ve kalkaneusun alt kısmı dogmasal veya edinsel olarak gelişen tendojen veya osteojen şişkinlikler.

SERVİKOPEKSİ

Prolapsus vajinanın nüksünü önlemek için, vajina yerine yerleştirildikten sonra serviks uterinin cerrahi olarak dikişle prepubik tendoya tutturulması.

KİRİŞ

Bazı telli müzik araçlarında kullanılan, hayvan bağırsaklarından yapılmış olan tel. Kasların uçlarında bulunan, kasları kemiklere ve başka organlara bağlayan beyazımsı kordon, tendon. Bir eğrinin iki noktasını birleştiren doğru parçası. Ok atılan yayın iki ucu arasındaki esnek bağ. Yapılarda dört köşe kalın keresteden, demirden veya betonarmeden yapılmış yatay destek parçası.

TENDİNOSİT

Tendolarda lifleri ve esas maddeyi oluşturan uzamış biçimli hücre.

PERİMİSYUM

Kasları ve kas tellerini demetler hâlinde bağlayan ve tendonlara uzanan bağ dokusu.

KONTRAKTÜR

Kasın devamlı kasılma hâlinde oluşu. Kas veya tendo dokusunun anormal derecede kısalması. Kası veya eklemi destekleyen dokulardaki fibröz bağ doku artışından veya kas ipliklerindeki bozukluklardan kaynaklanır.

PROPRİYORESEPTÖR

Kas, tendon ve benzeri iç bölgelerde iç uyartılara duyarlı alıcılar.

APONÖROZ

Bazı kasların giriş yerinde kollagen tel demetleri ve fibroblastların tabakalar hâlinde düzenli bir şekilde dizildikleri yassılaşmış kirişler ya da bazı kasların içine giren zar. Kasları birbirinden ayıran, mikroskobik ve makroskobik olarak tendoya benzer yapılı ince zar.

TENDİNİTİS

Tendo yangısı.

SESAMOİT

Tendonların içinde gelişmiş ve diğer kemiklerle bağlantısı olmayan kemik.

KOLLAJEN

Deri, kıkırdak, kemik, tendon ve ligament gibi bağ ve destek dokunun esas yapısını oluşturan ve üçlü heliks biçiminde fibröz yapıdaki protein. Hücreler arası maddede bulunan, prolin, hidroksiprolin ve glisin amino asitlerinden oluşan, üç polipeptit zincirinin üçlü sarmal biçiminde önce tropokollajen birimlerini bunlarında özel bir dizilişle polarize mikroskopla görülebilen çizgili bir yapı oluşturduğu, deride çeşitli yönlerde, tendonlarda aynı yönde uzanan fibriller biçiminde, bazal laminada tabaka biçiminde bulunabilen, tip I-V gibi gruplandırılan bir cins protein. Yara iyileşmesinde veya dikiş materyali olarak kullanılan, tendolardan elde edilen doğal materyal.

PROLİN

Bir hidrokarbon yan zinciri olan halkasal bir amino asit. Hidrokarbon yan zinciri olan halkasal bir aminoasit. Hidrofobik yan zincire sahip, diğer amino asitlerden farklı olarak imino grubu taşıyan, kollojenin büyük bir kısmını oluşturan, kemik, kıkırdak, eklem, tendon ve kalp kasını güçlendiren, sembolü Pro ve P olan, esansiyel olmayan bir amino asit.

GLUKOKORTİKOİTLER

Böbrek üstü bezinin korteks bölgesinden salgılanan, karbohidrat, lipit ve protein metabolizmasında faaliyet gösteren 21 karbonlu steroit hormonlar. Kimyasal olarak androstan ve pregnan türevi olarak bilinen, böbrek üstü bezinin zona fasikülata ve retikülaris bölgelerinde üretilen, önceden doğal yollarla üretilirken günümüzde tamamen sentetik yolla elde edilen, steroit yapıda, şeker, yağ, protein metabolizması üzerine etkili olan ve ayrıca, yangı oluşumunu da önemli oranda engelleyen, kortizol, kortizon ve kortikosteron hormonlarına, kan glikoz düzeyini artırmasından dolayı verilen genel ad. Glikokortikoidler klinikte; ketozis, yangıyla karakterize eklem, tendo, bursa, deri, göz ve kulak hastalıkları, dolaşım şoku gibi hastalıkların tedavisiyle, doğumu teşvik etmek için kullanılırlar.

TENOLİZ

Tendo çevresinde oluşmuş yapışıklıkların ameliyatla giderilmesi.

ŞEZA

Omartritis. Tendoların ezilmesi.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük