TEMELLEŞTİRME Nedir?

TEMELLEŞTİRME kelimesi ilk harfi T ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında t sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi e , üçüncü harfi m , dördüncü harfi e , beşinci harfi l , altıncı harfi l , yedinci harfi e , sekizinci harfi ş , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi i , onbirinci harfi r , onikinci harfi m , onüçüncü harfi e şeklindedir. Başı t sonu e olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TEMELLEŞTİRME anlamı

Temelleştirmek işi.

TEMELLEŞTİRME hakkında bilgiler

TEMELLEŞTİRME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük