TEKRARLANABİLME Nedir?

TEKRARLANABİLME kelimesi ilk harfi T ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında t sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi e , üçüncü harfi k , dördüncü harfi r , beşinci harfi a , altıncı harfi r , yedinci harfi l , sekizinci harfi a , dokuzuncu harfi n , onuncu harfi a , onbirinci harfi b , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e şeklindedir. Başı t sonu e olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TEKRARLANABİLME anlamı

Tekrarlanabilmek işi, yinelenebilme.

TEKRARLANABİLME hakkında bilgiler

TEKRARLANABİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük