TEKİNSİZ Nedir?

TEKİNSİZ kelimesi ilk harfi T ve son harfi Z olan bir kelimedir. Başında t sonunda z olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi e , üçüncü harfi k , dördüncü harfi i , beşinci harfi n , altıncı harfi s , yedinci harfi i , sekizinci harfi z şeklindedir. Başı t sonu z olan 8 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TEKİNSİZ anlamı

Tekin olmayan, uğursuz. Belli davranış veya sözlerin bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması, tabu. Güvenilir olmayan, muammalı (kişi, yer).

TEKİNSİZ hakkında bilgiler

TEKİNSİZ ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük