Sonu TEE ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "tee" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu tee ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında tee olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde tee olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TEE

Şaşma ünlemi. Olmaz, hayır. Aşağılama ünlemi. Dağlarda yetişen bir çeşit yabanıl ağaç.

İTEE

Hamur yoğrulurken altına serilen örtü.

  -   -   -  

Anlamında TEE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TEE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

KÜYMEK

Gözlemek, beklemek: Nerde kaldın? Sabahtan beri seni küyüyorum. Kaçmak. Sessiz olmak. Yanmak. Güvenmek. Sabretmek. Beklemek, sabretmek, teenni etmek, intizarda bulunmak, etrafı gözetlemek.

KAYGURMAK

Kaygulanmak, esef etmek, üzülmek, müteessir olmak.

DURUMAK

Teemmül etmek, durup düşünmek.

TÜRRESMİ

(Resim) Köy, kasaba, kent ve saray hayatı gibi belirli özellikler gösteren yaşayış durumlarını yansıtan resim. Örn. Watteau, Teni-ers, Hogarth, Steen, Van Ostade gibi sanatçıların yapıtları.

GÜCÜZMEK

Canı sıkılmak, üzülmek. Çocuk yaramazlık yapmak. Etkilenmek, müteessir olmak: Bu iş olmadı diye gücüzme.

YAZIKLANMA

Yazıklanmak işi, esef, teessüf.

ÜZÜNTÜ

Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

ACIKLANMAK

Üzülmek, acımak, müteessir olmak. Kızmak, çıkışmak, öfkelenmek. İnatlanmak, inat etmek.

ÖLÇÜNMEK

Bir şeyi uzun uzun düşünüp hesaplamak, teemmül etmek.

ETKİLENMEK

Etkiye uğramak, müteessir olmak.

ACIKSINMAK

Üzülmek, acımak, müteessir olmak. Az bulmak, azsınmak: Ne o bahşişi acıksındın?.

DARIKMAK

Sıkışmak. Başı dara gelmek, sıkışmak. Sıcaktan bunalmak, nefesi kesilmek: Bugün ne kadar sıcak oldu, nefesim darıktı. Ekşimek, bozulmak: Süt darıktı. Canı sıkılmak, bunalmak, rahatsız olmak, sıkıntılı vakit geçirmek, hiddetlenmek. Bunalmak, sıkılmak, rahatsız olmak. Daralmak, içi sıkılmak, müteessir olmak.

UTANMA

Utanmak durumu, arlanma, teeddüp.

GECİKME

Gecikmek işi, teehhür, rötar.

NETEER

Ne tür, nasıl : Bu işi neteer yapalım?.

MAALESEF

Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf.

ÜZÜNTÜLÜ

Üzüntüsü olan, acılı, müteessir. Üzüntülü bir biçimde, üzüntülü olarak. Üzüntü veren.

TEMİM

Teemmüm.

YERİNME

Yerinmek işi, teessüf.

YAZIKLANMAK

Üzülmek, acınmak, esef etmek, teessüf etmek.