TEE ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "tee" olan, toplam 14 adet kelime bulunmaktadır. tee ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu tee ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde tee olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

9 harfli kelimeler

TEESSÜRAT

7 harfli kelimeler

TEEDDÜP, TEEHHÜL, TEEHHÜR, TEEMMÜL, TEESSÜF, TEESSÜR, TEESSÜS, TEEYYÜT, TEEMEDE

6 harfli kelimeler

TEENNİ, TEELTİ, TEELTÜ

3 harfli kelimeler

TEE

Bazı kelimelerin anlamları

TEE

Şaşma ünlemi. Olmaz, hayır. Aşağılama ünlemi. Dağlarda yetişen bir çeşit yabanıl ağaç.

TEELTÜ

Özellikle oturmak için atın sırtına konulan eyere benzer nesne.

TEEDDÜP

Utanma.

TEELTİ

Semer ve eyer yerine kullanılan minder. Binek hayvanlarında eğerin altına konulan keçe.

TEEMMÜL

Bir işi ayrıntılarıyla düşünme, düşünüp taşınma.

TEESSÜRAT

Acılar, üzüntüler, sıkıntılar.

TEEHHÜR

Gecikme.

TEEHHÜL

Evlenme.

TEESSÜR

Üzüntü. Duygulanım.

TEESSÜS

Kurulma, ortaya çıkma. Yerleşme, temelleşme, kökleşme.

TEENNİ

İlerisini düşünerek acelesiz iş görme, ağır davranma.

TEEYYÜT

Doğru çıkma, gerçeklenme.

TEEMEDE

Görünüşe göre, anlaşılan.

TEESSÜF

Acınma, yazıklanma.

  -   -   -  

Anlamında TEE bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TEE geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ÖLÇÜNMEK

Bir şeyi uzun uzun düşünüp hesaplamak, teemmül etmek.

KÜYMEK

Gözlemek, beklemek: Nerde kaldın? Sabahtan beri seni küyüyorum. Kaçmak. Sessiz olmak. Yanmak. Güvenmek. Sabretmek. Beklemek, sabretmek, teenni etmek, intizarda bulunmak, etrafı gözetlemek.

ÜZÜNTÜ

Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

YERİNME

Yerinmek işi, teessüf.

ACIKSINMAK

Üzülmek, acımak, müteessir olmak. Az bulmak, azsınmak: Ne o bahşişi acıksındın?.

UTANMA

Utanmak durumu, arlanma, teeddüp.

YAZIKLANMAK

Üzülmek, acınmak, esef etmek, teessüf etmek.

MAALESEF

Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki, maatteessüf.

GÜCÜZMEK

Canı sıkılmak, üzülmek. Çocuk yaramazlık yapmak. Etkilenmek, müteessir olmak: Bu iş olmadı diye gücüzme.

TÜRRESMİ

(Resim) Köy, kasaba, kent ve saray hayatı gibi belirli özellikler gösteren yaşayış durumlarını yansıtan resim. Örn. Watteau, Teni-ers, Hogarth, Steen, Van Ostade gibi sanatçıların yapıtları.

YAZIKLANMA

Yazıklanmak işi, esef, teessüf.

KAYGURMAK

Kaygulanmak, esef etmek, üzülmek, müteessir olmak.

TEMİM

Teemmüm.

ÜZÜNTÜLÜ

Üzüntüsü olan, acılı, müteessir. Üzüntülü bir biçimde, üzüntülü olarak. Üzüntü veren.

ACIKLANMAK

Üzülmek, acımak, müteessir olmak. Kızmak, çıkışmak, öfkelenmek. İnatlanmak, inat etmek.

GECİKME

Gecikmek işi, teehhür, rötar.

NETEER

Ne tür, nasıl : Bu işi neteer yapalım?.

ETKİLENMEK

Etkiye uğramak, müteessir olmak.

DARIKMAK

Sıkışmak. Başı dara gelmek, sıkışmak. Sıcaktan bunalmak, nefesi kesilmek: Bugün ne kadar sıcak oldu, nefesim darıktı. Ekşimek, bozulmak: Süt darıktı. Canı sıkılmak, bunalmak, rahatsız olmak, sıkıntılı vakit geçirmek, hiddetlenmek. Bunalmak, sıkılmak, rahatsız olmak. Daralmak, içi sıkılmak, müteessir olmak.

DURUMAK

Teemmül etmek, durup düşünmek.