Sonu TEC ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "tec" olan, toplam 3 adet kelime bulunmaktadır. Sonu tec ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında tec olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde tec olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TEC

Harmanda samandan ayrılmış arpa ya da buğday yığını. Leğen. Samandan ayrılmış arpa, buğday yığını. Samandan ayrılmış buğday yığını (Erzincan Merkez). Koni şeklindeki buğday yığını. Samansız ekin yığını. (Kayalık Susuz Kars).

ETEC

Enterotoksijenik Escherichia coli.

ÜĞÜTEC

Küçük değirmen. (Çokcalar Bozüyük Bilecik).

  -   -   -  

Anlamında TEC bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TEC geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CİSİMLENMEK

Cismi olmayan bir şey cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.

BİLMEZLENMEK

Bilmiyor gibi görünmek, bilmezlikten gelmek, tecahül etmek.

BESTEKAR

Besteci.

ATONAL

Yeni bir bestecilik çığırına göre, ton ve makam temeline bağlı kalmadan oluşturulan (beste).

BAĞDAŞIKLIK

Bağdaşık olma durumu, mütecanislik, homojenlik.

ÇALIMLIK

Yoğurt veya maya çalmaya yetecek kadar olan.

CİSİMLENME

Cisimlenmek işi, tecessüm.

CEZALANDIRILMAK

Cezaya çarptırılmak, ceza verilmek, tecziye edilmek.

ALTERNATÖR

Dalgalı akım üreteci.

DENEYİM

Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans.

DENEYİMLİ

Deneyim kazanmış olan, tecrübeli, anaç.

CİLVE

Hoşa gitmek için yapılmış olan davranış, kırıtma, naz. Görünme, ortaya çıkma, tecelli.

DEĞİRMENLİK

Değirmende öğütülmek için ayrılmış (tahıl). Bir değirmen taşını işletecek güçte (akarsu).

CİSİMLEŞMEK

Cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.

DENEY

Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılmış olan işlem, tecrübe. Deneyim, tecrübe.

BİÇİMCİ

Biçime sıkı sıkıya bağlılık yanlısı olan. Alışılmış kural, tutum, davranış veya belli biçimin dışına çıkmayan, şekilci, şekilperest, formaliteci, formalist.

BAĞDAŞIK

Birbirlerine benzer karakterlere veya yapıya sahip parça veya birimlerden oluşan (bütün veya topluluk), mütecanis, homojen.

DENEMEK

Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi veya bir düşünceyi sınamak, tecrübe etmek. Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek.

ÇETECİLİK

Çetecinin yaptığı iş.

BESTECİLİK

Bestecinin yaptığı iş, bestekârlık, kompozitörlük.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük