TEC ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "tec" olan, toplam 69 adet kelime bulunmaktadır. tec ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu tec ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde tec olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

15 harfli kelimeler

TECAHÜLÜARİFANE

13 harfli kelimeler

TECRÜBESİZLİK, TECİMSELLEŞME

12 harfli kelimeler

TECAHÜLÜARİF, TECRÜBELİLİK, TECRÜBESİZCE

11 harfli kelimeler

TECHNİCOLOR, TECHNİSCOPE, TECİMYERLİK

10 harfli kelimeler

TECRÜBESİZ, TECAVUZLUK, TECAVÜZKAR, TECEMİLLET, TECHNİRAMA, TECİMİLLET

9 harfli kelimeler

TECRÜBELİ

8 harfli kelimeler

TECEDDÜT, TECENNÜN, TECERRÜT, TECESSÜM, TECESSÜS, TECİMEVİ, TECVİTLİ, TECERMEK, TECİMSEL, TECİMYER, TECİNLİK

7 harfli kelimeler

TECAHÜL, TECANÜS, TECAVÜZ, TECELLİ, TECEMMU, TECEZZİ, TECİMEN, TECRÜBE, TECRÜBİ, TECZİYE, TECAVIR, TECAVUZ, TECEKLİ, TECEMEK, TECEMME, TECEREN, TECGERE, TECİMEK, TECİMER, TECİRLİ, TECİZAT

6 harfli kelimeler

TECDİT, TECRİT, TECVİT, TECVİZ, TECCAL, TECCEL, TECDİD, TECNİS

5 harfli kelimeler

TECİL, TECİM, TECAN, TECCE, TECEL, TECEN, TECER, TECİK, TECİR, TECİZ

4 harfli kelimeler

TECE, TECİ

3 harfli kelimeler

TEC

Bazı kelimelerin anlamları

TEC

Harmanda samandan ayrılmış arpa ya da buğday yığını. Leğen. Samandan ayrılmış arpa, buğday yığını. Samandan ayrılmış buğday yığını (Erzincan Merkez). Koni şeklindeki buğday yığını. Samansız ekin yığını. (Kayalık Susuz Kars).

TECAHÜLÜARİF

Bilmezlikten gelme.

TECHNİCOLOR

Özel yapılı bir alıcıda aynı zamanda kullanılan üç ayrı duyarkat üzerine aynı konunun üç ayrı renkteki görüntülerinin saptanmasına, bu üç negatiften birer kalıp oluşturulmasına, bu kalıplar yardımıyla üç ayrı rengin tek pozitifte birleştirilmesine dayanan renkli film işlemi. (1951'de tek kuşak renkli negatifler çıkınca bu özel yapılı alıcıya gerek kalmadı. Geniş görüntülük işlemleri gelişince Technicolor işlemi bunlarla birleşerek Technirama, Techniscope gibi renkli geniş görüntülük işlemleri ortaya sürüldü).

TECAVÜZKAR

Saldırgan, saldırıcı.

TECİMİLLET

Eğitilmemiş, ahlaksız : Şu çocuk çok tecimillettir.

TECAHÜLÜARİFANE

Tecahülüarif.

TECAVUZLUK

Haylazlık, yaramazlık.

TECHNİRAMA

Technicolor renkli işlemi ile geniş görüntülük işleminin birleştirilmesinden oluşan renkli geniş görüntülük işlemi.

TECHNİSCOPE

Technicolor renkli işlemi ile geniş görüntülük işleminin birleştirilmesinden oluşan renkli geniş görüntülük işlemi.

TECRÜBESİZ

Tecrübesi olmayan.

TECRÜBELİLİK

Tecrübeli olma durumu.

TECRÜBESİZCE

Tecrübesiz bir biçimde.

TECRÜBESİZLİK

Tecrübesiz olma durumu.

TECİMYERLİK

Tecimyerlerin çalıştıkları yerlerinin, ücret paylarının ya da genel olarak yapmış oldukları işlemlerinin tümü.

TECİMSELLEŞME

Herhangi bir etkinliğin özel kazanç ereğiyle yürütülmesi, başka değer ölçülerinin ve ereklerin göz önünde bulundurulmaması.

TECEMİLLET

Yakın, hısım, aile. Yaramaz çocuk.

  -   -   -  

Anlamında TEC bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TEC geçen kelimeler listesi verilmiştir.

CİLVE

Hoşa gitmek için yapılmış olan davranış, kırıtma, naz. Görünme, ortaya çıkma, tecelli.

CİSİMLENMEK

Cismi olmayan bir şey cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.

CEZALANDIRILMAK

Cezaya çarptırılmak, ceza verilmek, tecziye edilmek.

DENEY

Bilimsel bir gerçeği göstermek, bir yasayı doğrulamak, bir varsayımı kanıtlamak amacıyla yapılmış olan işlem, tecrübe. Deneyim, tecrübe.

BAĞDAŞIKLIK

Bağdaşık olma durumu, mütecanislik, homojenlik.

BAĞDAŞIK

Birbirlerine benzer karakterlere veya yapıya sahip parça veya birimlerden oluşan (bütün veya topluluk), mütecanis, homojen.

ALTERNATÖR

Dalgalı akım üreteci.

DEĞİRMENLİK

Değirmende öğütülmek için ayrılmış (tahıl). Bir değirmen taşını işletecek güçte (akarsu).

BESTEKAR

Besteci.

BESTECİLİK

Bestecinin yaptığı iş, bestekârlık, kompozitörlük.

ATONAL

Yeni bir bestecilik çığırına göre, ton ve makam temeline bağlı kalmadan oluşturulan (beste).

DENEMEK

Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşımadığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi veya bir düşünceyi sınamak, tecrübe etmek. Bir işe, başarmak amacıyla başlamak, girişimde bulunmak, teşebbüs etmek.

CİSİMLENME

Cisimlenmek işi, tecessüm.

ÇALIMLIK

Yoğurt veya maya çalmaya yetecek kadar olan.

CİSİMLEŞMEK

Cisim durumuna gelmek, tecessüm etmek.

BİÇİMCİ

Biçime sıkı sıkıya bağlılık yanlısı olan. Alışılmış kural, tutum, davranış veya belli biçimin dışına çıkmayan, şekilci, şekilperest, formaliteci, formalist.

ÇETECİLİK

Çetecinin yaptığı iş.

BİLMEZLENMEK

Bilmiyor gibi görünmek, bilmezlikten gelmek, tecahül etmek.

DENEYİM

Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe, eksperyans.

DENEYİMLİ

Deneyim kazanmış olan, tecrübeli, anaç.