Sonu TEŞRİ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "teşri" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu teşri ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında teşri olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde teşri olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TEŞRİ

Yasama.

  -   -   -  

Anlamında TEŞRİ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TEŞRİ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

TEŞRİFATÇILIK

Teşrifatçı olma durumu. Teşrifata önem verme durumu.

TEŞNİSANİ

Arapça kökenli Far. teşrin-i sâni: teşrinisani.

MÜSTEŞRİKLİK

Müsteşrik olma durumu.

AÇIMLAMAK

Bir sorunu veya konuyu ele alıp en ince noktasına kadar gözden geçirerek anlatmak, şerh etmek, teşrih etmek.

EKİM

Ekme işi. Yılın onuncu ayı, teşrinievvel.

ANATOMİ

İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih. Beden yapısı, gövde yapısı. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.

İSKELET

İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih. Kuru, çıplak. Bir şeyi oluşturan temel çatı. Yumuşak bölümleri dökülmüş, ölü bir vücudun kemiklerinin bütünü. Bir eserin genel planı. Çok zayıf.

AÇIMLAMA

Açımlamak işi, teşrih, şerh.

YASAMA

Yasa koyma, yasa yapma, teşri. Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma.

KASIM

Yılın on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani. Kışın başlangıcı sayılan 8 Kasım günü başlayıp Hıdırellez'in ilk günü olan 6 Mayıs'a kadar altı ay süren dönem.

YASAMALI

Yasa yapma ile ilgili, teşrii.