Sonu TEÇ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "teç" olan, toplam 21 adet kelime bulunmaktadır. Sonu teç ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında teç olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde teç olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

11 harfli kelimeler

ÖNYÜKSELTEÇ

9 harfli kelimeler

PÜSKÜRTEÇ, YÜKSELTEÇ

8 harfli kelimeler

BELİRTEÇ, BÜYÜLTEÇ, YÖNELTEÇ, ÇEVİRTEÇ, DÜZELTEÇ, İRKİLTEÇ

7 harfli kelimeler

BÜYÜTEÇ, YÜRÜTEÇ, İŞLETEÇ

6 harfli kelimeler

ÜRETEÇ, DÜRTEÇ, İLETEÇ, MÖHTEÇ, MUĞTEÇ

5 harfli kelimeler

KÖTEÇ

4 harfli kelimeler

İTEÇ, ÖTEÇ

3 harfli kelimeler

TEÇ

Bazı kelimelerin anlamları

TEÇ

1.Leğen. 2.Bir çeşit tahıl ölçeği : Ata bir teç arpa verdim. 3.Tencere. 4.Büyük süt tavası. Harmandaki tahıl yığını.

YÖNELTEÇ

Direksiyon. Bisikletin ön tekerlek maşası üstüne bağlanmış, iki elle kullanılan yön değiştirme aracı, gidon.

BÜYÜLTEÇ

Fotoğraf ve resim büyültmeye, büyültüp basmaya yarayan aygıt, agrandisör.

YÜRÜTEÇ

Yeni yürümeye başlayan çocukların çabuk yürümelerini sağlayan araç, örümcek, yürüten. Yürüme sorunu olan kimselerin kullandığı araç, yürüten.

ÜRETEÇ

Herhangi bir mekanik enerjiyi elektrik akımına çeviren aygıt, jeneratör, dinamo.

DÜRTEÇ

Üvendire.

İRKİLTEÇ

Deri altına yerleştirilerek kalbin atışını düzenleyen cihaz. Geçirdiği akımla başka bir çevrini içinde bir yük-süren kuvvet irkilten, genellikle kangal biçimli çevrim.

ÇEVİRTEÇ

Veri kartlarına işlenmiş olan bilgilerin dökümlerini yazılı olarak veren elektriksel araç.

BÜYÜTEÇ

Cisimleri büyüterek gösteren alet, pertavsız.

ÖNYÜKSELTEÇ

Asıl yükselteçten önce yer alıp, alçak düzeydeki imleri bu yükseltecin işleyebileceği düzeye ulaştıran, im-gürültü oranını düzelten aygıt.

YÜKSELTEÇ

Alçak veya yüksek frekanslı akımların yararlı etkilerini artırmaya yarayan araç, amplifikatör.

DÜZELTEÇ

Seslendirme aygıtlarında, kuşağın geçtiği yolda bulunup kuşağın düzgün devinimini sağlayan makara.

BELİRTEÇ

Zarf. Ayıraç.

İLETEÇ

Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıtkan bir özdekle sarılı bulunan tel.

İŞLETEÇ

Veri kartlarındaki bilgileri çeşitli düzeyler de işleyerek çizelgelemek ve işlemsel çözümlemeler yapmak üzere kullanılan çeşitli işletsel, elektriksel araçlar.

PÜSKÜRTEÇ

Sıvıları ve toz durumundaki maddeleri gaz veya toz durumunda saçmaya, atmaya yarayan tulumba veya körük biçimindeki aygıt, püskürme makinesi, pülverizatör. Sprey.

  -   -   -  

Anlamında TEÇ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TEÇ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

LUP

Bir tür büyüteç.

BİLMEZLEMEK

Bir kimseyi, bir şey bilmez göstermek, teçhil etmek.

JENERATÖR

Üreteç.

DİNAMO

Üreteç. Sürükleyici.

PÜLVERİZATÖR

Püskürteç.

ÖRÜMCEK

Örümcekler takımından, ince bir ağ örerek küçük böcekleri avlayan eklemli bir hayvan (Aranea). Bu hayvanın ördüğü ağ. Yürüteç.

AYIRAÇ

Maddeleri kimyasal birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirlemede kullanılan bileşikler, belirteç, miyar, reaktif.

DURUK

Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı. Dalgalı akımlı elektrik motor veya üreteçlerinde hareketsiz bölüm, stator. Kuvvetlerin dengelenmesiyle ilgili olan. Hareket etmeyen nesnelerin üzerindeki kuvvet dengeleri ile uğraşan bilim dalı, statik.

REAKTİF

Ayıraç, belirteç.

ZARF

Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap. Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç. İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese.

DONATMA

Donatmak işi, teçhiz.

AGRANDİSÖR

Büyülteç.

PERTAVSIZ

Büyüteç.

AMPLİFİKATÖR

Yükselteç.

DONATI

Teçhizat.

GİDON

Yönelteç. Komodorlara özgü çıması çatal biçiminde kesilmiş sancak, fors.

DONATIM

Donatma, teçhiz. Bir sanat eserinde ikinci derecede olan ayrıntılar, yardımcı ögeler. Bir fabrikayı, bir havaalanını, bir spor kuruluşunu veya bir askerî birliği etkinlik göstermesi için gerekli araç ve gereçlerle donatma.

BİLMEZLEME

Bilmezlemek işi, teçhil.

DONATMAK

Birinin giyimini sağlamak. Süslemek. Sövmek. Azarlamak. Bir şeyin iş görebilmesi için gereken nesneleri, gereçleri katmak, teçhiz etmek.

DİREKSİYON

Taşıta istenilen yönü vermeye ve taşıtı belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan düzenek, yönelteç.