TEÇ ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "teç" olan, toplam 10 adet kelime bulunmaktadır. teç ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu teç ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde teç olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

8 harfli kelimeler

TEÇHİZAT

7 harfli kelimeler

TEÇEZAT, TEÇKERE

6 harfli kelimeler

TEÇHİL, TEÇHİZ, TEÇCAL

5 harfli kelimeler

TEÇÇE, TEÇEZ

4 harfli kelimeler

TEÇT

3 harfli kelimeler

TEÇ

Bazı kelimelerin anlamları

TEÇ

1.Leğen. 2.Bir çeşit tahıl ölçeği : Ata bir teç arpa verdim. 3.Tencere. 4.Büyük süt tavası. Harmandaki tahıl yığını.

TEÇEZAT

Arapça kökenli techizât: teçhizat.

TEÇÇE

At, inek, öküz ve benzerleri hayvanların arka bacaklarında oluşan ve yürümelerini engelleyen bir çeşit hastalık.

TEÇKERE

Taş, toprak ve benzerleri şeyleri taşımaya yarayan dört kollu ve iki kişinin taşıdığı bir çeşit araç, teskere.

TEÇT

Leğen.

TEÇCAL

Haylaz, yaramaz.

TEÇHİZAT

Silah dışındaki savaş gereçleri, donatı.

TEÇHİZ

Donatma, donatım.

TEÇEZ

Arapça kökenli techiz: teçhiz.

TEÇHİL

Birinin bir konuda bilgisizliğini söyleme, bilmezleme.

  -   -   -  

Anlamında TEÇ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TEÇ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ZARF

Kap, kılıf, sarma. İçine fincan veya bardak oturtulan metal kap. Bir fiilin, bir sıfatın veya bir zarfın anlamını zaman, yer, ölçü, nitelik, soru kavramları bakımından etkileyen kelime, belirteç. İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan kâğıttan kese.

BİLMEZLEME

Bilmezlemek işi, teçhil.

AYIRAÇ

Maddeleri kimyasal birleşime veya ayrışıma uğratarak niteliklerini belirlemede kullanılan bileşikler, belirteç, miyar, reaktif.

REAKTİF

Ayıraç, belirteç.

AMPLİFİKATÖR

Yükselteç.

BİLMEZLEMEK

Bir kimseyi, bir şey bilmez göstermek, teçhil etmek.

DONATMA

Donatmak işi, teçhiz.

LUP

Bir tür büyüteç.

JENERATÖR

Üreteç.

DONATI

Teçhizat.

DURUK

Hareketi olmayan, belirli bir süre değişmeyen, statik, dinamik karşıtı. Dalgalı akımlı elektrik motor veya üreteçlerinde hareketsiz bölüm, stator. Kuvvetlerin dengelenmesiyle ilgili olan. Hareket etmeyen nesnelerin üzerindeki kuvvet dengeleri ile uğraşan bilim dalı, statik.

PÜLVERİZATÖR

Püskürteç.

AGRANDİSÖR

Büyülteç.

ÖRÜMCEK

Örümcekler takımından, ince bir ağ örerek küçük böcekleri avlayan eklemli bir hayvan (Aranea). Bu hayvanın ördüğü ağ. Yürüteç.

GİDON

Yönelteç. Komodorlara özgü çıması çatal biçiminde kesilmiş sancak, fors.

DONATMAK

Birinin giyimini sağlamak. Süslemek. Sövmek. Azarlamak. Bir şeyin iş görebilmesi için gereken nesneleri, gereçleri katmak, teçhiz etmek.

DİREKSİYON

Taşıta istenilen yönü vermeye ve taşıtı belirli bir doğrultuda götürmeye yarayan düzenek, yönelteç.

PERTAVSIZ

Büyüteç.

DİNAMO

Üreteç. Sürükleyici.

DONATIM

Donatma, teçhiz. Bir sanat eserinde ikinci derecede olan ayrıntılar, yardımcı ögeler. Bir fabrikayı, bir havaalanını, bir spor kuruluşunu veya bir askerî birliği etkinlik göstermesi için gerekli araç ve gereçlerle donatma.