TATARMEMİŞLER Nedir?

TATARMEMİŞLER kelimesi ilk harfi T ve son harfi R olan bir kelimedir. Başında t sonunda r olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi a , üçüncü harfi t , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi m , yedinci harfi e , sekizinci harfi m , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi ş , onbirinci harfi l , onikinci harfi e , onüçüncü harfi r şeklindedir. Başı t sonu r olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TATARMEMİŞLER anlamı

Aydın şehrinde, Çine ilçesi, merkez nahiyesine bağlı bir yerleşim bölgesi.

TATARMEMİŞLER hakkında bilgiler

TATARMEMİŞLER ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük