TASLAYABİLMEK Nedir?

TASLAYABİLMEK kelimesi ilk harfi T ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında t sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi a , üçüncü harfi s , dördüncü harfi l , beşinci harfi a , altıncı harfi y , yedinci harfi a , sekizinci harfi b , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi l , onbirinci harfi m , onikinci harfi e , onüçüncü harfi k şeklindedir. Başı t sonu k olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TASLAYABİLMEK anlamı

Taslama imkânı veya olasılığı bulunmak.

TASLAYABİLMEK hakkında bilgiler

TASLAYABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük