TASDİKLEYEBİLME Nedir?

TASDİKLEYEBİLME kelimesi ilk harfi T ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında t sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi a , üçüncü harfi s , dördüncü harfi d , beşinci harfi i , altıncı harfi k , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi y , onuncu harfi e , onbirinci harfi b , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e şeklindedir. Başı t sonu e olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TASDİKLEYEBİLME anlamı

Onaylayabilme.

TASDİKLEYEBİLME hakkında bilgiler

TASDİKLEYEBİLME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük