TASDİKLETEBİLMEK Nedir?

TASDİKLETEBİLMEK kelimesi ilk harfi T ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında t sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi a , üçüncü harfi s , dördüncü harfi d , beşinci harfi i , altıncı harfi k , yedinci harfi l , sekizinci harfi e , dokuzuncu harfi t , onuncu harfi e , onbirinci harfi b , onikinci harfi i , onüçüncü harfi l , ondördüncü harfi m , onbeşinci harfi e , onaltıncı harfi k şeklindedir. Başı t sonu k olan 16 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TASDİKLETEBİLMEK anlamı

Onaylatabilmek.

TASDİKLETEBİLMEK hakkında bilgiler

TASDİKLETEBİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük