TASARRUFÇULUK Nedir?

TASARRUFÇULUK kelimesi ilk harfi T ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında t sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi a , üçüncü harfi s , dördüncü harfi a , beşinci harfi r , altıncı harfi r , yedinci harfi u , sekizinci harfi f , dokuzuncu harfi ç , onuncu harfi u , onbirinci harfi l , onikinci harfi u , onüçüncü harfi k şeklindedir. Başı t sonu k olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TASARRUFÇULUK anlamı

Birikimcilik.

TASARRUFÇULUK hakkında bilgiler

TASARRUFÇULUK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük