Sonu TARİZ ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "tariz" olan, toplam 1 adet kelime bulunmaktadır. Sonu tariz ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında tariz olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde tariz olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TARİZ

Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, taşlama.

  -   -   -  

Anlamında TARİZ bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TARİZ geçen kelimeler listesi verilmiştir.

MİLİTARİST

Militarizm yanlısı olan kimse.

TAŞLAMA

Taşlamak işi. Sert madenleri aşındırıcı bir taşla parlatma ve yerine uymasını sağlama. Alaylı halk şiiri. Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz söyleme, tariz. Hakaret. 1.At sıçrayarak yürüme. 2.Hayvan ayaklarını kaldırarak yürüme. 3.At kıç atıp üstündekini fırlatma. Değirmen taşları diş diş olma. Taşlamaya, yergiye yönelen ve insanlarla çevrelerinin kusurlu yönlerini ele alan kısa güldürü. Aşındıraçlı yüzeylere sürterek, metal yüzeyleri, mekanik olarak temizleme işlemi. (Halk edebiyatı terimi) Yergi, hicviye. Bir kişiyi, bir yeri, bir şeyi ve benzerleri -kusurlu yanlarını- acr, alaycı bir dille yeren halk koşuk türü.

DOKUNDURMAK

Dokunmasını sağlamak. Bir şeyi üstü kapalı ve sitem yollu hatırlatmak, tariz etmek.

İSTENÇÇİLİK

Akla ve bilime değil de iradeye üstünlük tanıyan, ruhsal olayların ve bilgi sürecinin temelinde iradeyi gören bilim dışı öğreti, iradecilik, iradiye, volontarizm.