Sonu TARİK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "tarik" olan, toplam 2 adet kelime bulunmaktadır. Sonu tarik ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında tarik olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde tarik olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TARİK

Yol. Terk eden, bırakan, vazgeçen.

TARTARİK

Yapısında iki alkol ve iki asit bulunan (madde).

  -   -   -  

Anlamında TARİK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TARİK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

BEKTAŞİLİK

Bektaşi tarikatı. Bu tarikata mensup olma durumu.

BEKTAŞİ

Hacı Bektaş Veli'nin tarikatına girmiş olan kimse.

CAN

İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık. Güç, dirilik. Kişi, birey. Bektaşilik ve Mevlevilikte tarikat kardeşi. Gönül. Çok içten, sevimli, sevilen, şirin. İnsanın kendi varlığı, özü. Yaşama, hayat.

BEDEVİLİK

Bedevi olma durumu. XIII. yüzyılda kurulan bir Sünni tarikatı.

BEDEVİ

Çölde, çadırda yaşayan göçebe. Böyle bir hayat sürdüren kimse. Bedevilik tarikatından olan derviş.

MEVLEVİ

Mevlevilik tarikatına bağlı kimse.

KADİRİLİK

Şeyh Abdülkadir Geylani tarafından XI. yüzyılda kurulan bir tarikat. Bu tarikata mensup olma durumu.

BAYRAMİLİK

Bayrami tarikatı. Bayrami tarikatından olma durumu.

DEDE

Torunu olan erkek, büyükbaba, büyükpeder. Mevlevi tarikatında çile doldurmuş olan dervişlere verilen unvan. Büyükbabadan başlayarak geriye doğru atalardan her biri. Yaşlı erkeklere söylenen bir seslenme sözü.

KALENDERİYE

Dünya malına, gösterişe önem vermeyen bir tarikat.

İHVAN

Yakın dostlar, arkadaşlar. Aynı okul veya tarikattan olan kimseler.

BACI

Kız kardeş. Tarikat şeyhlerinin karısı. Bir evde uzun zaman çalışmış yaşlı kadınlara verilen unvan. Büyük kız kardeş, abla. Kadınlara söylenen bir seslenme sözü.

DEME

Demek işi. Anlam. Atasözü. Genellikle Alevi şairlerin tarikatlarıyla ilgili konuları işleyen şiirlerine, kendilerince verilen ad. Halk edebiyatında şiir. Ağıt.

DERVİŞ

Bir tarikata girmiş, onun kurallarına ve törelerine bağlı kimse, alperen. Alçak gönüllü ve her şeyi hoş gören kimse. Kırlangıç balığının küçüğü. Yoksulluğu, çilekeşliği benimsemiş kimse.

JAKOBEN

Fransa'da Aziz Dominicus tarikatına bağlı rahip ve rahibeler. Tepeden inmeci.

BABAİLİK

XIII. yüzyılda Baba İshak'ın kurduğu tarikat.

HALVETİ

İbadetlerini ıssız yerlerde yapan bir tarikat. Bu tarikattan olan kimse.

BABAİ

Babailik tarikatından olan kimse.

BAYRAMİ

Hacı Bayram Veli'nin tarikatına girmiş olan kimse.

BABA

Çocuğu olan erkek, peder. Kazılarda çıkarılan toprağın miktarını hesaplayabilmek için yer yer bırakılan toprak dikme. Çok kaliteli, üstün nitelikli. Tarikatların bazısında tekke büyüğü. Çocuğun dünyaya gelmesinde etken olan erkek. Koruyucu, babalık duyguları ile dolu kimse. Çatı merteği. Bir ülkeye veya bir topluluğa yararlı olmuş kimse. Gemi veya iskelede halatın takıldığı yuvarlak başlı iri demir, ağaç veya beton dikme. Anlayışlı, iyi huylu erkek. Silah kaçakçılığı, kara para aklama ve uyuşturucu madde ticareti vb. kirli ve gizli işler yapan çetenin başı. Ata. Bir merdivende, tırabzanın sahanlıkla birleştiği yerde bulunan dikey öge. Bu gibi kimselere verilen unvan.