TAPTIRABİLMEK Nedir?

TAPTIRABİLMEK kelimesi ilk harfi T ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında t sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi a , üçüncü harfi p , dördüncü harfi t , beşinci harfi ı , altıncı harfi r , yedinci harfi a , sekizinci harfi b , dokuzuncu harfi i , onuncu harfi l , onbirinci harfi m , onikinci harfi e , onüçüncü harfi k şeklindedir. Başı t sonu k olan 13 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TAPTIRABİLMEK anlamı

Taptırma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TAPTIRABİLMEK hakkında bilgiler

TAPTIRABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük