TAO ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "tao" olan, toplam 5 adet kelime bulunmaktadır. tao ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu tao ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde tao olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TAO

Kuşlar (Aves) sınıfının, karinalılar (Carinatae) bölümünün, tinamular (Tinamiformes) takımının, tinamugiller (Tinamidae) familyasından, Bolivya ve Brezilya'da yaşayan bir kuş türü. (Tinamus tao), Tinamular (Tinamiformes) takımının tinamugiller (Tinamidae) familyasından bir kuş türü. Bolivya ve Brezilyada yaşar.

TAOCU

ve fel. Taoculuk yanlısı.

TAOĞ

Tavuk.

TAOCULUK

ve fel. Çin'de Tao'nun öğretisini ilke edinen felsefe ve din sistemi, Taoizm.

TAOİZM

ve fel. Taoculuk. Falcılık.

  -   -   -  

Anlamında TAO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TAO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

PANOLA

(Ortaoyunu): Ortaoyunu'nda tef. Tefe verilen ad.

PİŞEKAR

Orta oyunu başladığı zaman ilk gözüken tip. Başında dört dilimli ve dört renkte (kırmızı-mavi-sarı-kara) bir başlık taşır. Mavi ya da sarı çuhadan kara kürkle donanmış bir cüppe, bir de çakşır giyer. Ağır ağır, güçlükle yürüyormuş gibi sahneye çıkar. Orta oyunu'nun götürücüsü, düzenleyicisi gibidir. Orta oyununda Kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse. (Ortaoyunu): Ortaoyunu başladığında ilk başta oyun alanına gelen ve oyunun anlatıcısı, düzenleyicisi işlevini de yüklenmiş baş tiplerden biri. Gölge oyunundaki Hacivat'ın bir uzantısıdır. Her şeyi bildiğine Kavuklu'yu inandıran, her kalıba giren çıkan, Kavuklu'ya ne yapması gerektiğini söyleyen, bilgiçlik taslayan ve oyunu yönlendiren kişi Hacivat'ın gölge oyunu'nda yüklendiği nitelikleri, Pişekâr ortaoyunu'nda sürdürür.

KÜRT

Dağlık ve kayalık yerlerde yetişen, siyah üzüm gibi meyveleri olan sağlam kerestelik bir çeşit ağaç. Kuytu yerlere toplanmış kar ya da kum yığını. Güneydoğu Anadolu tiplerinden biri. Ön Asya'da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse. Gölge ve ortaoyunlannda Doğu Anadolulu bir tip. Çocuksu, yumuşak başlıdır, sık öfkelenmez. Taşıyıcılık, taşıyıcıbaşılık, aşçı yamaklığı ya da bekçilik yapar.

PENİZ

(Ortaoyunu): Ortaoyunu argosunda söz anlamında kullanılır. Orta Oyunu terimi.Söz.

PECİZ

(Argo) Gölge oyunu argosunda ev anlamında kullanılan sözcük. (Ortaoyunu): Ortaoyunu'nda ev anlamında kullanılır. "Ev" e verilen ad.

KAYSERİLİ

Yerli ağızla konuşan, ama İstanbul törelerini benimsemiş pastırmacı tipi. Kayseri ilinden olan kimse. Gölge ve ortaoyunlarında incelmiş, açıkgöz Anadolu tipi. Kurnaz ve saldırgandır. Takma adı Suyabatmaz'dır. Pastırmacı, yağcı, nakkaş, bakkal ya da kavaftır.

ARZBAR

(O.O) Ortaoyunu'nda söyleşme'nin ilk kesimi. Söyleşenlerin birbirleriyle tanış çıkarken, söyleşilerinin ters anlamlarını içeren geçiş. bk. muhavere.

RÜŞTİYE

Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu.

HIRBO

İri yarı kişi. Sersem, salak ve kaba saba. Türk gölge ve ortaoyunlarında Anadolulu tipler için kullanılır. Başkaca Türk de denir. iriyarı, güçlü, kaba ve görgüsüzdür. İyi yürekli, ama saftır; kolayca aldatılır. Gözü döndü mü önünde kimse duramaz. Kastamonulu oduncu ya da Bolulu aşçı olarak gergiye çıkar. Kimi kez de yufkacı, yoğurtçu, koç bakıcısı, kundura onarımcısı olur. Leblebici ya da bekçi olarak da oyuna çıkar. Karagözcü argosunda taşra tiplerinin tümüne bu ad verilir.

DÜKKAN

Esnafın perakende satış yaptığı, küçük zanaat sahiplerinin çalıştıkları yer, işyeri. Esnafın perakende satış yaptığı, küçük zanaat sahiplerinin çalıştıkları yer. Görevli olarak çalışılan yer, iş yeri. Kumarhane. (Doğaçlama ve Ortaoyunu). Doğaçlamaya dayanan Türk tiyatrosu argosunda tiyatro yapısı. Ortaoyunu'nda iş yerini belirten, yalnızca iki alçak kanadı bulunan 1 arşınlık (yaklaşık 68-70 cm.) bir peyke. Önünde arkalıksız bir alçak iskemle durur. Orta Oyunu'nda iş yerini belirten, yalnızca iki alçak duvarı bulunan basık kulübe. Bu, kimi kez bir tek alçak iskemle ile de belirtilebilirdi. Tiyatro yapısı.

LİSE

Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az dört yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu, ortaöğretim. Üç yıllık ortaokuldan sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu.

ORTAKOL

Ortaokul.

ELİŞİ

Kanaviçe işi. Eliyle belini getirme. Okullarda öğrencileri el işlerine alıştırmak amacıyla kâğıt, mukavva, tahta, tel gibi gereçler ve basit el araçlarıyle yaptırılan yaratıcı işlere verilen genel ad. Amacı, el işleri yoluyla çocukların gelişmesine katkıda bulunmak olan ve daha çok ilk ve ortaokul çağında okutulan dersin adı. Tarih öncesi insanlarının yaptığı araç.

GİRİZ

Kanalizasyon. (Ortaoyunu): Ortaoyunu'nda oyun karşılığında kullanılan terim. "Oyun" karşılığında kullanılan terim.

MORE

Yabançileği. Gölge ve ortaoyunlarında Arnavut'un hemen her tümceye eklediği sözcük. Arnavut'un söylediği her tümceye eklediği sözcük.

PİYAV

(Ortaoyunu): Ortaoyunu argosunda düşünce anlamına gelen sözcük. Düşünce, fikir.

EĞİNLİ

Eğrilmiş, meyilli. Uğraşı çoğu kez kasaplık olan bir gölge ve ortaoyunu tipi.

PİROL

Beşli halka yapısında, azot içeren, porfirinlerin yapısına giren bir madde. Dört karbon ve bir azat ataomu içeren halkaya sahip bir bileşik.

CURCUNABAZ

(Ortaoyunu) Curcuna içinde dans edip soytarılıklar yapan sivri külahlı, bazen yüzleri maskeli oyunculara verilen ad. Orta Oyunu terimi.Curcuna içinde dans eden ve gösteriler yapan sivri külâhlı, bazen yüzleri maskeli oyuncular.

BOLULU

Kendi bölgesinin ağzıyla konuşan, ama İstanbul törelerini benimsemiş aşçı tipi. Bolu ilinden olan kimse. Gölge oyunu ile ortaoyunu'nda sık görülen tip. Bolu ve yöresinin ağzıyla konuşan, ama İstanbul'a yerleşmiş olan ve genellikle aşçılık yapan biridir.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük