TAO ile başlayan kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; başında "tao" olan, toplam 5 adet kelime bulunmaktadır. tao ile başlayan kelimeler listesini Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunları için veya Türkçe hakkında yapacağınız ders, araştırma veya ödev çalışmalarınızda kullanabilirsiniz.

Ayrıca sonu tao ile biten kelimeler listesine ulaşmak veyahut içinde tao olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Bunlara ek olarak, kelimelerin anlamları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarından da faydalanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TAO

Kuşlar (Aves) sınıfının, karinalılar (Carinatae) bölümünün, tinamular (Tinamiformes) takımının, tinamugiller (Tinamidae) familyasından, Bolivya ve Brezilya'da yaşayan bir kuş türü. (Tinamus tao), Tinamular (Tinamiformes) takımının tinamugiller (Tinamidae) familyasından bir kuş türü. Bolivya ve Brezilyada yaşar.

TAOCULUK

ve fel. Çin'de Tao'nun öğretisini ilke edinen felsefe ve din sistemi, Taoizm.

TAOĞ

Tavuk.

TAOİZM

ve fel. Taoculuk. Falcılık.

TAOCU

ve fel. Taoculuk yanlısı.

  -   -   -  

Anlamında TAO bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TAO geçen kelimeler listesi verilmiştir.

PİYAV

(Ortaoyunu): Ortaoyunu argosunda düşünce anlamına gelen sözcük. Düşünce, fikir.

HIRBO

İri yarı kişi. Sersem, salak ve kaba saba. Türk gölge ve ortaoyunlarında Anadolulu tipler için kullanılır. Başkaca Türk de denir. iriyarı, güçlü, kaba ve görgüsüzdür. İyi yürekli, ama saftır; kolayca aldatılır. Gözü döndü mü önünde kimse duramaz. Kastamonulu oduncu ya da Bolulu aşçı olarak gergiye çıkar. Kimi kez de yufkacı, yoğurtçu, koç bakıcısı, kundura onarımcısı olur. Leblebici ya da bekçi olarak da oyuna çıkar. Karagözcü argosunda taşra tiplerinin tümüne bu ad verilir.

LİSE

Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az dört yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu, ortaöğretim. Üç yıllık ortaokuldan sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu.

PECİZ

(Argo) Gölge oyunu argosunda ev anlamında kullanılan sözcük. (Ortaoyunu): Ortaoyunu'nda ev anlamında kullanılır. "Ev" e verilen ad.

KAYSERİLİ

Yerli ağızla konuşan, ama İstanbul törelerini benimsemiş pastırmacı tipi. Kayseri ilinden olan kimse. Gölge ve ortaoyunlarında incelmiş, açıkgöz Anadolu tipi. Kurnaz ve saldırgandır. Takma adı Suyabatmaz'dır. Pastırmacı, yağcı, nakkaş, bakkal ya da kavaftır.

DÜKKAN

Esnafın perakende satış yaptığı, küçük zanaat sahiplerinin çalıştıkları yer, işyeri. Esnafın perakende satış yaptığı, küçük zanaat sahiplerinin çalıştıkları yer. Görevli olarak çalışılan yer, iş yeri. Kumarhane. (Doğaçlama ve Ortaoyunu). Doğaçlamaya dayanan Türk tiyatrosu argosunda tiyatro yapısı. Ortaoyunu'nda iş yerini belirten, yalnızca iki alçak kanadı bulunan 1 arşınlık (yaklaşık 68-70 cm.) bir peyke. Önünde arkalıksız bir alçak iskemle durur. Orta Oyunu'nda iş yerini belirten, yalnızca iki alçak duvarı bulunan basık kulübe. Bu, kimi kez bir tek alçak iskemle ile de belirtilebilirdi. Tiyatro yapısı.

GİRİZ

Kanalizasyon. (Ortaoyunu): Ortaoyunu'nda oyun karşılığında kullanılan terim. "Oyun" karşılığında kullanılan terim.

RÜŞTİYE

Ortaokul derecesinde olan eğitim kurumu.

KÜRT

Dağlık ve kayalık yerlerde yetişen, siyah üzüm gibi meyveleri olan sağlam kerestelik bir çeşit ağaç. Kuytu yerlere toplanmış kar ya da kum yığını. Güneydoğu Anadolu tiplerinden biri. Ön Asya'da yaşayan bir topluluk ve bu topluluktan olan kimse. Gölge ve ortaoyunlannda Doğu Anadolulu bir tip. Çocuksu, yumuşak başlıdır, sık öfkelenmez. Taşıyıcılık, taşıyıcıbaşılık, aşçı yamaklığı ya da bekçilik yapar.

CURCUNABAZ

(Ortaoyunu) Curcuna içinde dans edip soytarılıklar yapan sivri külahlı, bazen yüzleri maskeli oyunculara verilen ad. Orta Oyunu terimi.Curcuna içinde dans eden ve gösteriler yapan sivri külâhlı, bazen yüzleri maskeli oyuncular.

ORTAKOL

Ortaokul.

PENİZ

(Ortaoyunu): Ortaoyunu argosunda söz anlamında kullanılır. Orta Oyunu terimi.Söz.

PİŞEKAR

Orta oyunu başladığı zaman ilk gözüken tip. Başında dört dilimli ve dört renkte (kırmızı-mavi-sarı-kara) bir başlık taşır. Mavi ya da sarı çuhadan kara kürkle donanmış bir cüppe, bir de çakşır giyer. Ağır ağır, güçlükle yürüyormuş gibi sahneye çıkar. Orta oyunu'nun götürücüsü, düzenleyicisi gibidir. Orta oyununda Kavuklu ile karşılıklı konuşarak oyunu açan kimse. (Ortaoyunu): Ortaoyunu başladığında ilk başta oyun alanına gelen ve oyunun anlatıcısı, düzenleyicisi işlevini de yüklenmiş baş tiplerden biri. Gölge oyunundaki Hacivat'ın bir uzantısıdır. Her şeyi bildiğine Kavuklu'yu inandıran, her kalıba giren çıkan, Kavuklu'ya ne yapması gerektiğini söyleyen, bilgiçlik taslayan ve oyunu yönlendiren kişi Hacivat'ın gölge oyunu'nda yüklendiği nitelikleri, Pişekâr ortaoyunu'nda sürdürür.

ELİŞİ

Kanaviçe işi. Eliyle belini getirme. Okullarda öğrencileri el işlerine alıştırmak amacıyla kâğıt, mukavva, tahta, tel gibi gereçler ve basit el araçlarıyle yaptırılan yaratıcı işlere verilen genel ad. Amacı, el işleri yoluyla çocukların gelişmesine katkıda bulunmak olan ve daha çok ilk ve ortaokul çağında okutulan dersin adı. Tarih öncesi insanlarının yaptığı araç.

PİROL

Beşli halka yapısında, azot içeren, porfirinlerin yapısına giren bir madde. Dört karbon ve bir azat ataomu içeren halkaya sahip bir bileşik.

BOLULU

Kendi bölgesinin ağzıyla konuşan, ama İstanbul törelerini benimsemiş aşçı tipi. Bolu ilinden olan kimse. Gölge oyunu ile ortaoyunu'nda sık görülen tip. Bolu ve yöresinin ağzıyla konuşan, ama İstanbul'a yerleşmiş olan ve genellikle aşçılık yapan biridir.

ARZBAR

(O.O) Ortaoyunu'nda söyleşme'nin ilk kesimi. Söyleşenlerin birbirleriyle tanış çıkarken, söyleşilerinin ters anlamlarını içeren geçiş. bk. muhavere.

EĞİNLİ

Eğrilmiş, meyilli. Uğraşı çoğu kez kasaplık olan bir gölge ve ortaoyunu tipi.

PANOLA

(Ortaoyunu): Ortaoyunu'nda tef. Tefe verilen ad.

MORE

Yabançileği. Gölge ve ortaoyunlarında Arnavut'un hemen her tümceye eklediği sözcük. Arnavut'un söylediği her tümceye eklediği sözcük.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük