TAMAMLANABİLMEK Nedir?

TAMAMLANABİLMEK kelimesi ilk harfi T ve son harfi K olan bir kelimedir. Başında t sonunda k olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi a , üçüncü harfi m , dördüncü harfi a , beşinci harfi m , altıncı harfi l , yedinci harfi a , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi b , onbirinci harfi i , onikinci harfi l , onüçüncü harfi m , ondördüncü harfi e , onbeşinci harfi k şeklindedir. Başı t sonu k olan 15 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TAMAMLANABİLMEK anlamı

Tamamlanma imkânı veya olasılığı bulunmak.

TAMAMLANABİLMEK hakkında bilgiler

TAMAMLANABİLMEK ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük