TALİMATNAME Nedir?

TALİMATNAME kelimesi ilk harfi T ve son harfi E olan bir kelimedir. Başında t sonunda e olan kelimenin birinci baş harfi t , ikinci harfi a , üçüncü harfi l , dördüncü harfi i , beşinci harfi m , altıncı harfi a , yedinci harfi t , sekizinci harfi n , dokuzuncu harfi a , onuncu harfi m , onbirinci harfi e şeklindedir. Başı t sonu e olan 11 harfli kelime olarak da yazılır.

 
 

TALİMATNAME anlamı

Yönetmelik.

TALİMATNAME hakkında bilgiler

TALİMATNAME ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için nedir.ileilgili.org kaynağını kullanabilirsiniz.

 

Kaynak: Türk Dil Kurumu (TDK) Büyük Türkçe Sözlük