Sonu TALİK ile biten kelimeler

Kelimeler arşivi içinde; sonunda "talik" olan, toplam 5 adet kelime bulunmaktadır. Sonu talik ile biten kelimeler listesinden; Türkçe hakkında yapacağınız ders ve araştırma çalışmalarında ya da Scrabble, Kelimelik vb. gibi kelime bulma oyunlarında kelime türetmek için faydalanabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, başında talik olan kelimeler listesine ulaşmak veya içinde talik olan kelimeler listesini incelemek isteyebilirsiniz. Ayrıca, burada verilen kelimelerin tanımları için aşağıda bulunan "harfli kelimeler" bağlantılarını kullanabilirsiniz.

 
 

Bazı kelimelerin anlamları

TALİK

Asma, yukarı kaldırma. Bir işin yapılmasını herhangi bir şarta bağlı tutma. Arap alfabesinde geliştirilen, yatık olarak yazılan yazı türlerinden biri. Bu tür yazı ile yazılmış. Belli bir zamana bırakma, erteleme.

MANTALİK

Çelikçomak oyunu.

NESTALİK

Talikin neshi, incesi anlamını taşıyan ve genel olarak İran'da kullanılan bir yazı türü.

METALİK

Madensel, madenle ilgili. Metal gibi parlak olan. Madenden yapılmış, madenî.

İTALİK

Eğik yazı.

  -   -   -  

Anlamında TALİK bulunan kelimeler

Bu bölümde tanımı içerisinde TALİK geçen kelimeler listesi verilmiştir.

ERTELEME

Ertelemek işi, tehir, tecil, talik.

CİRCA

Simgesi "c" olan ve herhangi bir tarihin kesin olarak bilinmediğini belirtmek üzere kullanılan sözcük. (Copyright'ın kısaltması olan "c" ile karışmaması için, circanın kısaltması genel olarak italik yazılır.).

ERTELEMEK

Sonraya bırakmak, tehir etmek, tecil etmek, talik etmek.

TÜR

Çeşit, cins. Ortak özellikleri olan bireylerin tamamı, cinslerin ayrıldığı bölüm, janr. Kendi içinde bir birim olan ve üzerinde cins kavramının bulunduğu mantıksal kavram. Türlü. Gezinti : Orhan bugün iyi bir tür yaptı. Birbirlerine benzeyen, sadece kendi aralarında verimli gen alış verişi yapabilen (üreyebilen) bireylerin oluşturduğu populasyon. Taksonomik bir birim olan türün biri cins adı diğeri tür adı olmak üzere iki adı vardır. Örnek: Homo sapiens (insan). Bu isimler daima italik yazıyla yazılır. Birinci isim cins adıdır ve büyük harfle başlar, ikinci isim o cinse giren türü bildirir ve küçük harfle başlar. Biyolojik tür, spesyes. İçerik, biçim ve amaç yönünden özellik gösteren bir sanat çeşidi. Kimyada atom, molekül, iyon veya radikale verilen genel ad. Biyolojide cinslerin ayrıldığı alt bölüm. Birbirlerine benzeyen, yalnızca kendi aralarında verimli gen alışverişi yapabilen bireylerin oluşturduğu canlı grubu, spesiyes. Özel bir biçim gösteren bir sanat çeşidi ya da sanat kolu. Kalıtsal yapıya bağlı olarak ortak karakterlere sahip olan ve kendi aralarında birleştirildiklerinde döl verme yeteneğinde yavrular elde edilen bireylerin oluşturduğu hayvan grupları. Belli ayrıtsal özelliklerle ötekilerden ayrılan nesneler ya da birimler kümesi. Özel bir biçim gösteren bir sanat çeşidi ya da kolu. (karşılık, spesyes),Ancak kendi aralarında çiftleşen bireyler topluluğu; hayvan sınıflandırmalarında cins içinesokulan ve ırk ve variyeteleri içine alan bir birlik.

MADENSEL

Madenle ilgili veya madene özgü olan, madenî, metalik. Madenden yapılmış.

FENİDON

Film üzerindeki ışınlanmış gümüş iyonlarını metalik gümüşe indirgeyen geliştirici madde.

OLİGODİNAMİK

Metalik gümüş ve benzerleri maddelerin göstermiş oldukları jermisit etkiye verilen özel ad.

METALLOSEN

Ferrosein gibi organik sentezlerde kullanılan siklopentanilin geçiş metali ve metal halojenürleriyle oluşturduğu organo metalik koordinasyon bileşiği.

FELDSPATLAR

En önemli mineral grubu. (Başlıca üç bölüme ayrılırlar: 1 . Potasyumlu feldspatlar. ortoklas: K (Al Si3O8); özdeş bileşiminde monoklinal sanidin, adular ile triklinal mikroklin bu gruptandır. Sodyumlu feldspatlar, albit: Na (Al Si2O8); triklinal. Kalsiyumlu feldspat, anortit: Ca (Al2 Si2O8); triklinal. bu üç grubun hiç bir üyesi katkısız olmayıp kendi aralarında karışım kristaller oluştururlar. Karışımda en çok albit ve anortit vardır ve bu sıraya plajioklas adı verilir, albit-anortit oranına göre oligoklas, andezin, labrador-bitovnit türlerine ayrılırlar. hepsinde metalik olmayan parıltı, çizgi ak; sertlik yaklaşık olarak 6, yoğunluk yaklaşık olarak 2.5'tir. Çoğu triklinal, birkaçı monoklinaldir.).

GANK

Bir cevherin metal içermeyen toprağımsı kısmı. Gank, metallerin cevherlerinden indirgeme ile üretimi sırasında erimiş bir curuf şeklinde oluşur ve metalik kısımdan akarak ayrılır.

ARJİRYA

Metalik gümüşe uzun süreli maruz kalınması sonucunda, gümüşün dokularda birikmesiyle oluşan grimavi ve siyah renkli durum.

HALOJENLER

Öğeler Dizgesinin VII-A kümesindeki F, CI, Br ve I öğelerinden oluşan, baz metallerle yaptıkları tuzları , doğada bol bulunan öğeler. Periyodik cetvelin VIIA Grubunda bulunan F, Cl, Br, I, At ametalik elementleri. Halojenler çok değerliklidir ve -1 (klorürler), +1 (hipokloritler), +3 (kloritler), +5 (kloratlar) ve +7 (perkloratlar) yükseltgenme basamaklıdırlar.

OSTEOSENTEZ

Kırık kemik uçlarının metalik, sentetik veya organik araçlarla, değişik yöntemlere göre birleştirilip tespit edilerek kemik bütünlüğünün sağlanmasına yönelik yapılan ameliyat.

HİDROKİNON

Film üzerinde çok ışınlanmış gümüş iyonlarını metalik gümüşe indirgeyen kimyasal madde.

TETRAETİLKURŞUN

Vuruntuyu engellemek için benzinin içine katılan, sağlığa zararlı, organometalik bir sıvı.